גופי שידור
ערוץ 2
ערוץ 10
15 שנה לרדיו האזורי
רדיו אזורי
סיפורי ההקמה

בהתאם לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, החל מה - 1.11.17 ישדרו בעלי הרישיון לשידורים באפיקים הבאים:

באפיק 12 – תשדר "קשת".

באפיק 13 – תשדר "רשת".

שימשיכו להחזיק במשותף בחברת החדשות הישראלית בע"מ למשך שלוש שנים נוספות.

באפיק 14 – ישדר "עשר" – שימשיך להחזיק בחברת החדשות שלו.

תחנות הרדיו האזורי – 16 תחנות המשדרות ב-14 אזורים בכל הארץ.

 

סיפורי הקמה

  • ערוץ 2
    בפב’ 93’, פורסם מכרז הרשות השנייה לבעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה מסחריים, הממומנים מתשדירי פרסומת, בערוץ 2.

  • ערוץ 10
    במרס 2000 פורסם תיקון לחוק הרשות השנייה, שבישר את הקמתו של ערוץ מסחרי נוסף במדינת ישראל, ערוץ 10.

  • רדיו אזורי
    המהפכה החלה בחודש דצמבר 1994, עם פרסומם של שבעה מכרזים למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי ונמשכת עד ימים אלה.רשת מדיה שידורי קשת חברת החדשות ישראל 10 חדשות 10 רדיו א-שמס
רדיו צפון רדיו קול רגע רדיו חיפה רדיו תשעים רדיוס רדיו ECO99fm
רדיו 103FM רדיו תל אביב רדיו קול חי 91FM – רדיו לב המדינה רדיו דרום קול הים האדום
רדיו קול ברמה רדיו ירושלים החדש גלי ישראל