קשר עם הציבור
פנייה לעידן+
פניה לדוברת
פנייה לנציב
עידן +
מערך עידן+
.
  משדרי הטלוויזיה יום ראשון 25.9.2016
ערוץ 2 19:58  חדשות - בליווי כת' סמ...
21:00  נעולים
ערוץ 10 19:57  חדשות 10 - כת' סמויות
21:00  אנליסט

נציב פניות הציבור
דוברת הרשות השניה

מדרוג יומי 21.09.2016 (פרטים 4+)

תכנית ערוץ / משדר אלפי פרטים   %
נתח
זריקת יופי 492.6 24.2
המשימה אמזונס 496.4 26.0
חדשות 2 487.1 24.9
חדשות 2 - תכנית 318.2 20.7
אנשים עונה 10 - 275.9 21.0

חדשות תקשורת

על שולחן המועצה