הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה החליטה לתת שהות לערוץ 10 למיצוי ההליכים למציאת משקיע

המועצה קיימה היום (27.3.2014), דיון בבקשת ערוץ 10 למתן רישיון לשידורי טלוויזיה.

המועצה שמעה את מנכ"ל הערוץ ואת נציגי  הבעלים מר ליאו מלמוד וגב׳ אירית אילוז, אשר דיווחו על מגעים מתקדמים הנערכים עם משקיעים מהארץ ומהעולם וביקשו מהמועצה שהות נוספת להגשת השלמות לבקשה אשר יאפשרו לערוץ להתחיל לשדר ברישיון.
כן שמעה המועצה את ממצאי מנכ"ל הרשות לאחר בחינה ראשונית של מסמכי הבקשה.
 
בתום הדיון קבעה המועצה כדלקמן:
"לאור העובדה שטרם הוצג מבנה בעלות יציב ויכולת כספית וכלכלית של בעלי עניין בחברה, קובעת המועצה כי לא ניתן לקבל החלטה בעת הזו בבקשה שהוגשה במתכונת הנוכחית. ככל שיוגשו השלמות נדרשות, בין היתר בהיבטי הבעלות והיכולת הכלכלית, הם ייבחנו ע"י הנהלת הרשות אשר תציג את ממצאיה בפני המועצה, אשר תבחן באותה העת את כלל השיקולים הרלוונטיים ובכלל כך משמעות הגשת חלק מהנדרש באיחור."

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה