הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

הרשות השנייה אישרה את לוח השידורים של ’קול ברמה’

’קול ברמה’ לשנת 2014 וקבעה - לא יוטלו מגבלות על השמעת נשים בשידורי התחנה

מועצת הרשות השנייה אישרה את לוח השידורים של תחנת קול ברמה לשנת 2014 וסיכמה הליך רגולטורי שהחל לפני יותר משנתיים והביא לכך שלא יוטלו מגבלות על השמעת נשים בשידורי תחנת הרדיו האזורי התורנית-ספרדית "קול ברמה". בכך הוטמעה המחויבות הנדרשת מן התחנה להסיר כל מגבלה על השמעת נשים בשידוריה, אף שמדובר בתחנה שיועדה לציבור התורני-ספרדי.

תחילתו של התהליך עוד בשנת 2011, לאחר שהובא לידיעת מועצת הרשות השנייה כי מתקיימת בתחנה מדיניות מוצהרת האוסרת על נשים להתראיין בשידוריה, לרבות נשים הנושאות בתפקידים ציבוריים, נשים מומחיות בתחומים שונים וכן מאזינות התחנה.

הרשות השנייה קיימה שימוע לתחנה, שבו הופיעו אף בעלי מניותיה. בעלי המניות הצהירו כי התחנה תפעל באופן נמרץ לשינוי המדיניות האמורה ולהשמעת נשים בשידוריה, אולם שינוי זה התנהל בהדרגתיות. בתחילה הוקצו מספר שעות מוגדרות בלבד שבהן הושמעו נשים בשידורי התחנה. הובן כי יש לנהל תהליך רגולטורי מושכל ומדורג עם התחנה, שאופי קהל היעד שלה הוגדר "ציבור ספרדי-תורני".

לכל אורך התהליך הבהירה הרשות השנייה לתחנה כי מדובר בשלב ראשון בלבד בתהליך הדרגתי, שבסיכומו התחנה תידרש לעמוד בכל הוראות הדין בעניין. יצוין, כי בדוח הצוות הבין משרדי שהקים היועץ המשפטי לממשלה במרס 2013, נתן הצוות גיבוי משפטי וציבורי לפעילותה ההדרגתית של הרשות השנייה בעניין זה.

בדיון על לוח שידורי התחנה לשנת 2014, קבעה הרשות השנייה כי לא תהיה בשידורי התחנה מגבלה על השמעת נשים. לבקשת התחנה אישרה הוועדה שעת שידורים אחת ביום (דרשות ושיחות מאזינים עם רבנים), שבה יוּתר לתחנה שלא להשמיע נשים, וזאת כהסדר מצומצם ומידתי הנותן מענה גם לציבור המאזינים האדוק יותר של התחנה. כן הנחתה הוועדה את הנהלת התחנה לבצע פעולות יזומות לעידוד השמעת נשים בשידוריה, לרבות נשות ציבור ונשים מומחיות בתחומים שונים, והדגישה כי על התחנה להקפיד ולנהוג לפי דין, כולל בעניין העסקת נשים בתחנה.

הרשות השנייה תמשיך לעקוב במהלך שנת 2014 אחר יישום הנחיותיה בעניין זה ותקפיד על עמידתה בכל הנדרש בעניין זה.

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה