הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

ועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה לא אישרה את לוח השידורים של ’רשת’ לעונה השנייה

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה בראשות יעקב שחם קיימה היום (13.6.13) דיון מעמיק בלוח השידורים של ’’רשת’’ לעונה השנייה (יולי- דצמבר 2013) כפי שהוגש לאישור הוועדה. הוועדה החליטה לאמץ את המלצת ההנהלה שלא לאשר את הלוח שהוגש ודרשה מ’’רשת’’ לבצע תיקונים בלוח בתוך שבוע. לאחר שיתקבלו התיקונים יתקיים דיון נוסף. בתוך כך הוועדה אישרה את לוח השידורים של חברת חדשות 2 לעונה השנייה.

הוועדה דרשה תיקונים ללוח, הכוללים בין היתר, השלמת חוסר בתוכניות תעודה, עודף תוכניות ריאליטי ובידור לעומת תוכניות מסוגה עילית, חוסר בהוצאה על סרטי קולנוע ישראליים, חוסר בתוכניות מועדפות במכסת שיח ציבורי ובמכסת מורשת ותרבות יהודית.

בנוסף לכך, רשת נדרשה להעביר לרשות השנייה פירוט כנדרש בעניין שיבוץ תוכניות תחקיר וכן חיזוק האלמנטים התחקיריים בתוכנית ’’תוכנית חסכון’’.

יו"ר הוועדה, יעקב שחם, אמר: "לאור העובדה כי מחויבויות הזכיינית הופחתו ב 2013 כתוצאה מתיקון החקיקה בכנסת נדרשת ’’רשת’’ לעמוד במחויבויות נשארו לה במלואן. הוועדה הדגישה כבר מספר פעמים את החשיבות הרבה שהיא מייחסת לקיומן של תוכניות תחקירים, ובפרט תחקירים כלכליים, שישרתו את ציבור הצופים ולצערנו הדבר לא בא לידי ביטוי בלוח שהוגש לנו."

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה