הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

ועדת הטלוויזיה דורשת מזכייניות ערוץ 2 לגוון את תוכניות התחקירים ולכלול בהן תחקירים כלכליים הנוגעים לציבור הרחב

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בראשות יעקב שחם, קיימה היום דיון בתוכנית העבודה ובלוח השידורים של "קשת" ו"רשת" עבור חודשים אפריל- יוני 2013. הוועדה דנה בלוחות השידורים לאור שינוי החקיקה שבוצע בדצמבר 2012 אשר קבע דחייה של 27% במחויבויות הזכיינים בגין תוכניות מסוגה עילית, המהווים צמצום של המחוייבות בשנת 2013 של כ- 55 מל"ש.

בפני הוועדה הופיעו נציגי הנהלות הזכייניות אשר הציגו את לוחות השידורים ואת תוכנית העבודה בהתייחס לנתונים שהוצגו על ידי מנכ"לית הרשות בפועל אילת מצגר.

הוועדה קבעה כי על הזכייניות לגוון את תוכניות התחקירים שלהן ולכלול בהן תחקירים כלכליים בנושאים שעל סדר היום הציבורי הנוגעים לציבור הרחב, בכלל זה חיזוק האלמנטים התחקיריים ב’’תוכנית חסכון’’. בנוסף, על הזכייניות לעמוד בכל הנחיות הרשות לגבי תוכניות הריאליטי שיעלו לשידור בקרוב וההנחיות בנושא עישון, וכן להקפיד שלא לחרוג ממכסת שידורי הריאליטי המותרת על פי הנחיות מועצת הרשות השנייה.

באשר ל"קשת", הועדה החליטה לאשר את הלוח בכפוף לשינויים הבאים: "קשת" נדרשת לוודא עמידה במכסת הדרמה. "קשת" נדרשת לערוך שינוי בלוח כך שתעמוד במכסת ההפקה המקומית  העומדת על 46% במקום 50%. בנוסף, ל"קשת" חסרה תוכנית שיח הציבורי אשר עליה להגיש לרשות. "קשת" נדרשת להעביר לרשות את כל ההשלמות הנ"ל בתוך שבועיים.

באשר ל"רשת", הוועדה החליטה לאשר את הלוח בכפוף לשינויים הבאים: על "רשת" להציג לרשות נתונים המעידים על עמידה במכסת הדרמה. "רשת" נדרשת להציג לרשות תכנון שידור של תכנית מועדפת למכסת השיח הציבורי. "רשת" נדרשת לתקן את אי העמידה במכסת ההפקה הקנויה מגורם אחד בהתאם לכללים.

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה