הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

הרשות השנייה החליטה להאריך את זיכיון השידור של תחנת הרדיו "קול ברמה" בשנה

מועצת הרשות השנייה החליטה אתמול (18.3.13) להאריך בשנה אחת את זיכיון השידורים של תחנת הרדיו הספרדית תורנית "קול ברמה", אשר מסתיים בחודש מרץ 2013. בתום השנה, לאחר בדיקה מקצועית של ההנהלה, תשקול המועצה הארכה בשלוש שנים נוספות.

המועצה קבעה כי במהלך השנה הנוכחית תתקיים בדיקה מעמיקה ויסודית של מספר פרמטרים חשובים הכוללים פרמטרים תוכניים, משפטיים והנדסיים, ובכלל זה עמידת התחנה בהחלטות המועצה המחייבות הגדלת השמעת נשים באופן משמעותי בשידורי התחנה, והתנהלות התחנה בכל הנוגע לשידורי התרמות ומילוי הדרישות הרגולטוריות של הרשות השנייה. כמו כן ההחלטה מחייבת את התחנה למנות מנכ"ל קבוע עד יולי 2013 .

הרשות ציינה בחיוב כי החלטות הרשות עד כה הביאו לכך שהתחנה משלבת נשים בכלל שידורי התחנה ובכל הנושאים המסוקרים, אך הדגישה כי תעמוד על כך שהתהליך ההדרגתי שהחל יימשך בחודשים הקרובים ביתר שאת. כמו כן הרשות ציינה כי התחנה נותנת מענה לציבור הספרדי תורני, וכי מאז הקמתה של התחנה חל צמצום משמעותי בתופעת התחנות הפיראטיות.

לדברי יו"ר המועצה דר’’ אילן אבישר, "הרשות השנייה החלה בתהליך הידברות עם התחנה כדי להביא לסיום התופעה של אי השמעת נשים. מהלך זה נשא פירות ובזכותו התחנה שינתה פניה וקולן של הנשים החל להישמע. הרשות תמשיך לנהל מעקב אחר התחנה, ותפקח באדיקות אחר התנהלותה."

 

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה