הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה אישרה את הרכב הוועדה המייעצת לבדיקת שוק התקשורת

מועצת הרשות השנייה אישרה את הרכב חברי המועצה של הוועדה המייעצת לבדיקת שוק התקשורת. הוועדה תכלול 8 חברים, מתוכם 5 חברי מועצה ו 3 מומחים חיצוניים מקרב הציבור בעלי ניסיון והשכלה רלוונטיים באחד מהתחומים- תקשורת, כלכלה ויצירה ותוכן.

לתפקיד יו"ר הוועדה נבחר יעקב שחם, יו"ר ועדת הטלוויזיה של המועצה. חברי המועצה הנוספים שנבחרו הינם: אייל דה פאו, יו"ר ועדת הכספים, יוכי פלר, אייל מלובן, וד"ר מיכל שפירא, יו"ר ועדת המחקר.

הקמתה של הוועדה נדרשת במיוחד בעת הנוכחית לצורך בחינה כוללת ויסודית של תחום התקשורת ובפרט לאור תיקון החקיקה שעבר בכנסת. הוועדה תדון בשורת נושאים שיכללו את השלכות המצב הכלכלי והשפעותיו על שוק הטלוויזיה והיצירה, ותגיש מסקנותיה בתוך 120 יום.

יו"ר הועדה יעקב שחם אמר: "הגיע הזמן שייעשה סדר בתחום שוק התקשורת. ללא הסדרה של השוק הזכיינים ימשיכו להפסיד כסף. יש צורך לאזן בין הרצון לשמור על מסך ראוי לבין ההבנה שיש להתאים את הדרישות מהזכיינים למצב השוק העכשווי. אין השוק כיום דומה לזה

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה