הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה קבעה התאמות לזכייניות ערוצים 2 ו 10 בעקבות שידורי מבצע "עמוד ענן"

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בראשות ד"ר אילן אבישר, קיימה היום (10.12.12) דיון בנושא קביעת התאמות לזכייניותיה בערוצים 2 ו 10 בעקבות שידורי מבצע "עמוד ענן" שהתקיים במהלך 14- 22 בנובמבר 2012.

זאת לאחר שהזכייניות "רשת", "קשת" ו"ישראל 10" פנו לרשות בבקשות למתן התאמות בעקבות ביטול קמפיינים פרסומיים וירידה בהכנסות, ובשל ביטול שידורן של תכניות רבות שתוכננו לשידור במהלך התקופה.

המועצה דנה בהצעתה של מנכ"לית הרשות בפועל, אילת מצגר, ובנתונים שהוצגו על ידה לפיהם חלה ירידה משמעותית בהיקף הפרסום שהזכיינים שידרו במהלך המבצע בשל ביטול קמפיינים. היקף הפרסום של הזכיינים היה נמוך ועמד על תפוסה של בין 5% - 9% מהתפוסה היומית המותרת לפרסום. בנוסף, חלו שיבושים רבים במערך השידורים ולוח השידורים השתנה מידי יום. שודרו מהדורות חדשות רבות כדי לתת מענה חדשותי מלא למידע שוטף ומעודכן לגבי האירועים. במהלך 9 ימי המבצע שודרו במהלך יום השידורים בעיקר שידורי חדשות. תכניות רבות שתוכננו לא שודרו והשידורים הרגילים חזרו לשידור מיום שישי, ה- 23 לנובמבר.

כזכור, גם במהלך ולאחר מלחמת לבנון השנייה ב 2006 ולאחר מבצע "עופרת יצוקה" בסוף שנת 2008 ניתנו התאמות לזכייניות ערוצים 2 ו- 10.

לאחר קיום הדיון בנושא, המועצה קבעה כי הזכיינים יקבלו סל פיצוי דקות פרסומת בהתאם למודל של חצי דקה של פרסומת בגין כל שעת חדשות ששודרה מעבר להיקף החדשות הרגיל. בערוץ 2 שודרו כ- 86 שעות של חדשות מעבר לשעות המשודרות בשגרה, ובערוץ 10 שודרו כ – 83 שעות. בחישוב האמור, תקבל "קשת" סל פיצוי של 16 דקות פרסומת, "רשת" תקבל סל פיצוי של 27 דקות פרסומת, ו"ישראל 10" תקבל סל פיצוי של 41 דקות פרסומת. 

לצורך מימוש הפיצוי, אישרה המועצה ניוד דקות פרסומת על פני חמש שעות בפריים טיים במקום ארבע שעות, לתקופה של שלושה חודשים. יצוין כי מימוש הפיצוי יתבצע כך שהיקף הפרסום היומי לא יעלה על המותר (10% מזמן השידור). 

בנוסף, קבעה המועצה כי תתבצע הפחתת דרישות התוכן באופן יחסי לימי השידורים של המבצע כך שאלו לא יכללו במניין דרישות התוכן. אושרה הפחתה בדרישות להוצאה על תכניות סוגה עלית ותכניות מועדפות בהתאם למספר ימי השידור של כל זכיין בתקופה האמורה. כך, ל"רשת" יופחתו 2.6 מיליון ₪ מהמחוייבות השנתית השוטפת להוצאה על תכניות סוגה עלית (העומדת על כ- 90 מיליון ₪). ל"קשת" יופחתו 1.9 מיליון ₪ מהמחוייבות השנתית השוטפת להוצאה על תכניות סוגה עלית (העומדת על כ- 102 מיליון ₪). ל"ישראל 10" לא ניתן להפחית את המחוייבות השוטפת לסוגה מכיוון שהיא עומדת על המחוייבות המזערית ע"פ החוק. לכן, במקרה של ערוץ 10, תוכניות ששידורן נדחה לשנת 2013 בגלל השיבושים בלוח בתקופת הלחימה יוכלו לקבל הכרה על השידור בשנת 2012.

עוד קבעה המועצה כי בהתאם למנגנון הקיים בכללים, ניתן יהיה להכיר למכסת ההפקה המקומית את זמני השידור של שידורי החדשות ששודרו במקום תכניות בהפקה מקומית שתוכננו לשידור, ושמועד שידורם נדחה למועד מאוחר יותר, או לעיתים בוטל.

יו"ר המועצה, ד"ר אבישר, מסר כי "הזכיינים כולם הפגינו אחריות לאומית בדרגה גבוהה ביותר, וביצעו שירות ציבורי חיוני בתקופה מאוד רגישה וסוערת. במהלך המבצע הציבור היה צמוד למסכי הטלוויזיה ולשידורי החדשות וזכייניות הטלוויזיה הוסיפו שירות חשוב ומתן מענה מלא לצורכי הציבור תוך ביטול של שיקולים מסחריים. המועצה הביעה הערכה לזכייני הרשות על פעילותם ותפקודם בזמן המלחמה. ההתאמות שנקבעו דומות במיוחד לאלו שניתנו בזמן מלחמת לבנון השנייה ומבצע "עופרת יצוקה" יהוו הקלה מסוימת בימים של משבר חריף בשוק התקשורת."

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה