הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה אישרה את לוח השידורים של "קשת" ו"רשת" לרבעון הראשון של שנת 2013 בלבד

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בראשות יעקב שחם, קיימה היום דיון בתוכנית העבודה ובלוח השידורים של "קשת" ו"רשת" לעונה הראשונה של שנת 2013 עבור חודשים ינואר- יוני. דיון זה היווה דיון המשך לדיון קודם שהתקיים בנושא.

הועדה שמעה את התייחסות הנהלות "קשת" ו"רשת" לנתונים שהוצגו על ידי מנכ"לית הרשות בפועל אילת מצגר. הועדה החליטה בשלב זה לאשר את הלוח לרבעון הראשון של שנת 2013 בלבד (ינואר- מרץ). הוועדה תתכנס שוב במהלך חודשים פברואר- מרץ ותדון באישור הלוח לחודשים אפריל- יוני, וזאת בהתאם להשלמות ולהצגת תכנון שנתי העומד בכלל מחויבות התוכן על ידי שתי הזכייניות ולהתפתחויות הכלכליות.

לדברי יו"ר הוועדה, יעקב שחם, "באישור לוח השידורים לקחנו בחשבון את הטענות בדבר המצוקה הכספית בה נמצאות הזכייניות. עם זאת עמדנו על כך ש"קשת" ו"רשת" תעמודנה בכל מחויבות התוכן, כולל השלמת חוסרי עבר. בשלב זה דחינו את אישור הלוח לחודשים אפריל – יוני 2013 וקבענו אותו למועד מאוחר יותר לאחר שיעמדו בפנינו נתונים נוספים."

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה