הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה דנה בהנחיות לזכייניות הטלוויזיה והרדיו בנוגע לשידורים בתקופת הבחירות לכנסת

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קיימה אתמול (22.10.12) דיון לקראת הבחירות לכנסת ודנה בהיבטים הקשורים לשידורים בתקופת הבחירות. המועצה שמעה דיווח מהנהלת הרשות על ההתנהלות הנדרשת מזכייני הרדיו והטלוויזיה והמסחריים בתקופת הבחירות לכנסת והבחירות המקדימות למפלגות, בפרט בעניין שידורי תעמולה אסורים ולקשר עם ועדת הבחירות המרכזית.

המועצה הדגישה כי על גופי השידור להקפיד להימנע מתעמולת בחירות בתוכניות המשודרות ולהקפיד על איזון בשידורים. הנחיות מפורטות בעניין זה יועברו לזכיינים ע"י הנהלת הרשות בימים הקרובים, והרשות תקפיד על אכיפתם.

לידיעה המלאה לחצו כאן.

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה