הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות החליטה על חילוט הערבויות

ל"ערוץ 10" ו"רשת" תוך קריאה לכל הגורמים הרלוונטיים להתגייס על מנת להגיע להסדר חקיקתי ומימוני אשר יאפשר את קיומם של שני ערוצים מסחריים ושתי חברות חדשות

בהמשך לסדרת הדיונים במסגרת השימוע שקיימה מועצת הרשות השנייה בסוגיית אי תשלום חובות דמי זיכיון ותמלוגים ע"י "ישראל 10" ו"רשת", קיבלה היום מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו את המלצות הנהלת הרשות והחליטה לחלט את ערבויות הזכייניות לצורך תשלום חובותיהן בגין דמי זיכיון ותמלוגים. המועצה החליטה להורות על חילוט הערבויות כדי לגבות את החובות העומדים כיום על 64 מל"ש לערוץ 10 ו- 24 מל"ש ל"רשת" .

למידע נוסף לחצו כאן.

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה