הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה קיבלה החלטות בדיון המשך לגבי לוח השידורים של זכייניות הטלוויזיה

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בראשות יעקב שחם, קיימה היום (9.8.12) דיון המשך בנושא לוח השידורים של זכייניות הטלוויזיה. הוועדה החליטה בנושאים הבאים:

ערוץ 10- דיון בהכרה בתוכנית "מעושרות" כסוגה עילית
הוועדה החליטה לבחון מחדש את ההכרה בתוכנית "מעושרות" כתוכנית תעודה. לצורך כך הוועדה החליטה לזמן לדיון את הנהלת ערוץ 10 ויוצרי הסדרה בטרם תתקבל החלטה סופית בעניין. הוועדה דנה בין היתר, במאפייני התוכנית כתוכנית תעודה המתעדת ועוקבת אחר התרחשויות במציאות לבין אלמנטים של תוכנית ריאליטי שבה המציאות היא מדומה ונוצרת באופן מלאכותי בשביל התוכנית. הוועדה קיימה ניתוח ודיון מעמיק בהבדלים שבין הגדרות אלה ועד כמה התוכנית "מעושרות" עונה להגדרות של תוכנית תעודה הקבועות בחוק ובכללי הרשות השנייה.

קשת- המשך דיון ודיווח בנושא פרשת "האח הגדול" ובקשה לתוספת תוכנית מגזין מוסיקה
הוועדה שמעה דיווח של מנכ"לית הרשות בפועל, אילת מצגר, בנוגע לוועדת הבדיקה שהוקמה לגיבוש מסקנות לגבי התוכנית "האח הגדול" בעקבות פרשת הכדורים הפסיכיאטריים שניתנו למשתתפים בתוכנית. ועדת הבדיקה דיווחה שהיא בעיצומו של תהליך קבלת החלטות בנושא אך ממתינה עדיין למסקנות של וועדות המשנה שהוקמו, האחת של משרד הבריאות והשנייה של הועדה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, אשר הרשות ביקשה מהן לבחון את ההיבטים הרפואיים בתוכנית ובכלל זה האם הטיפול שניתן למשתתפים בתוכנית היה ראוי. לאור העובדה כי הרשות פנתה לוועדות האמורות כבר לפני כחצי שנה וטרם התקבלו מסקנותיהן החליטה ועדת הטלוויזיה שאם ועדת האתיקה לא תעביר המלצותיה בשבועיים הקרובים תאלץ מועצת הרשות לקבל החלטות ללא קבלת ההמלצות של הועדה לאתיקה. לגבי ועדת משרד הבריאות נמסר כי מסקנותיה יוצגו לרשות בשבוע הבא.  הוועדה דחתה את בקשתה של "קשת" לשינוי לוח השידורים ובתוך כך להוספת תוכנית מגזין מוסיקה שתעסוק בהיבטי מוסיקה ובכלל זה בתכנים שקשורים לתוכנית "כוכב נולד". "קשת" ביקשה מהוועדה לשדר את המגזין פעמיים בשבוע במקום התוכנית "סברי מרנן". הוועדה סברה כי שידור מגזין המוסיקה פעמיים בשבוע מהווה פגיעה בתמהיל השידורים במיוחד כאשר המדובר בשלושה ימי שידור בלבד.

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה