הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה השלימה את השימוע לחדשות 10

קבעה הפרה לכאורה וצעדים אופרטיביים לחיזוק עצמאות חברות החדשות

מועצת הרשות השנייה השלימה ב-6.11.2011 את השימוע לחדשות 10 במסגרתו נשמעו הנהלת ערוץ 10 וחברי הדירקטוריון של חדשות 10.

המועצה הדגישה כי היא עומדת על משמר קיום עצמאות שידוריה של חברת החדשות לפי חוק הרשות השנייה, ורואה חשיבות רבה בקיום הפרדה מבנית בין בעלי המניות לבין חברת החדשות ואף בין בעל הזכיון עצמו לבין חברת החדשות. כן מדגישה המועצה את חשיבות ההוראה לפיה מנכ"ל חברת החדשות הינו גם העורך הראשי של שידוריה, ולו המחויבות כי יבוצעו  תחקירים מבוססים ועצמאיים וכן  הסמכות להכריע בעניינים הנוגעים לתכנם של השידורים. משכך, נודעת חשיבות מיוחדת להקפדה על כך שבשידורי החדשות לא ישוקפו עמדותיו של בעל הזיכיון, מנהליו, בעלי מניותיו או עובדיו.

לכתבה המלאה לחצו כאן.

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה