הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה אישרה ל"קשת"

להגדיל את יתרת מניותיה בערוץ 24

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אישרה ביום חמישי (4.8.11) לזכיינית הטלוויזיה "קשת" להגדיל את החזקותיה בערוץ 24 באמצעות רכישת  44.4% נוספים ממניות הערוץ, כך שסך כל החזקתה של "קשת" בערוץ 24 תעמוד על 88.8% ממניות הערוץ.

המועצה אישרה את המהלך לאחר שנבדקה יכולתה הפיננסית של "קשת" לבצע את הרכישה ואת ההשפעה האפשרית שיכולה להיות למהלך על שידורי קשת בערוץ 2.

מועצת הרשות התנתה את ההחלטה  בכך ש"קשת" תהיה מחויבת לעדכן את הרשות בכל הדוחות הכספיים ובכל שינוי שעלול לנבוע כתוצאה מהמהלך לגבי השקעותיה בשידורי ערוץ 2. כמו כן הרשות הדגישה כי תקפיד על כך שלהגדלת ההחזקה לא תהיה כל השפעה על תוכן השידורים בשידורי הזכיינית בערוץ 2,  וכי הזכיינית לא תעשה שימוש  פסול לקידום תוכניותיה בין הערוצים הנ"ל.

 

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה