הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

ועדת ערר של הרשות השנייה

קבעה עיצום של 69,700 ₪ לרדיו ללא הפסקה בגין התבטאויותיו של נתן זהבי נגד אייכלר

וועדת ערר של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בראשות דר’’ דליה זליקוביץ’’, דנה בערר שהוגש לה ע"י תחנת רדיו ללא הפסקה בעניין החלטת הרשות להטיל על התחנה עיצום כספי של 25,000 ₪ בגין התבטאויותיו של השדרן נתן זהבי בשתי תוכניות ששודרו ב 11.6.13 וב 12.6.13 כנגד הרב ח"כ אייכלר, זאת בניגוד לכללי האתיקה של הרשות השנייה.

הוועדה בחנה את הטענות שהועלו על ידי התחנה, וכן שמעה הקלטה של השידור ועיינה בתמליל השידורים. בתום הדיון הוועדה קבעה כי היא רואה בחומרה את ההתבטאויות הפוגעניות והבוטות לרבות השימוש בהקשרים נאציים, והחליטה להעלות את הסנקציה הכספית לסנקציה המקסימלית האפשרית במקרה זה, העומדת היום על 69,700 ₪.

הועדה סברה כי ראוי לתת כר נרחב לזכות לבטא דעות שונות ואף חריגות בשידורי הרדיו, אך לצד זכות זו עומדות זכויות יסוד נוספות אשר ביסודן החובה לשמור על כבודו של אדם, וזאת לא נעשה בשידור האמור אשר עסק ברובו בביזוי ובהשפלה ולא בהבעת דעה בלבד.

בשידור אותו בחנה הוועדה נאמרו, בין היתר, הדברים הבאים על ח"כ אייכלר: " תשמע אייכלר, לא ח"כ, לא רב, סתם אייכלר ...יורם קניוק לעומת אפס שכמוך הוא אדם ענק! הוא נפיל! אתה גמד תרבותי, יצור חסר חוט שידרה, אוכל חינם, מנוול, עוכר ישראל, לא היהדות, עוכר ישראל! למה שלא תיסע לכל הרוחות לאמריקה ותהיה שם עם שאר ה-לא חשוב מה מטעמי רגולציה, ולך מאיתנו. חתיכת חרא שכמוך.

...אחרי שתמות אייכלר, מה יישאר ממך? כלום! נאדה! גורנישט! ..ככה נראית הכנסת וככה נראים חבריה, ואם אתה חבר כנסת של מדינת ישראל, טפו עלק אומרים בערבית. טפו עלק! גם יריקה אתה לא שווה. סמרטוט, חלאה, זוהמה! ...בושה וכלימה למדינת ישראל שעל מנהיגיה נמנים אנשים כמו אייכלר. לא הרב, ולא הח"כ, ולא אמו. הייכלר, הייכלר, הייכלר, הייכלר, הייכלר!

עשה עימדי חסד שוכן במרומים והכה בשונאי מדינת ישראל ומנאצי האנשים שנלחמו על קיומה, ועשה מהם צואת גמלים, חריונות של תרנגולות, שריח הגפילטע פיש ייצא מפיהם עד שיחנקו בעזרתך ה’’ אלוהינו מלך העולם. אנא ממך בטובך שחררנו מהנבלות, הכולירות, הפשקרבים! שלח חמתך על המנוולים האלה! ונודה לך בתפילה בריקודים, ברינונים וניתן תרומה לבית הכנסת של אייכלר. טפו חולירה, פשקרב, איזו מדינה!  

לדברי זליקוביץ, "בתקופה שבה התקשורת נשלטת על ידי מונופולים יש חשיבות גדולה לשיח החופשי שמתנהל בתחנות הרדיו האזוריות. חופש הביטוי הוא ערך עליון אולם, יש להפריד בין הבעת דעה לגיטימית, קיצונית ככל שתהיה, לבין התבטאויות בוטות של שדרן הכוללות ניבולי פה ופגיעה בציבור המאזינים. "חופש הביטוי" קבל כאן פרשנות חדשה והפך להיות ענין של "חופש הביזוי". מה שלא ראוי להישמע ברחוב לא ראוי להישמע גם ברדיו, ואין זה המקרה הראשון ששדרן זה משחרר את חרצובות לשונו באופן שהאוזן התרבותית אינה סובלת. גם ביקורת, ולו הקשה ביותר, ניתן להעביר בשפה אנושית ולא בבליל של זוהמה, ולשדרנים כמו זהבי, יש אחריות מוסרית כפולה ומכופלת שלא לזהם את המרחב הציבורי בשפת ביבים אלימה הגורמת לדור הצעיר להעביר את פניני התרבות המדוברת למרחב הפרטי שלהם. הביטוי " הייכלר, הייכלר, הייכלר!" מביא אותנו למקומות אפלים ואם לא נדע להציב מגבלות מול תופעות אלימות, וולגריות, הסתה והשתלחויות אישיות חסרות רסן, אנו עלולים בסופו של יום לסכן את עתידנו. זוהי צורת התבטאות שאין לה מקום בשיג ושיח שבין אדם לחברו, קל וחומר בערוץ ציבורי. "

 

ידיעה קודמת ידיעה קודמת   לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה