הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה החליטה לפרסם לציבור חלק מתמלילי ישיבות המועצה בעניין התנצלות ערוץ 10 בפרשת שלדון אדלסון

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קיימה היום (20.2.2014), דיון בפניית בית המשפט העליון ליו״ר מועצת הרשות השנייה, דר׳ אילן אבישר, לדון באם יש לחשוף לציבור את תמלילי ישיבות המועצה משנת 2011 בעניין ההתנצלות בפרשת התחקיר ששודרה בעניין שלדון אדלסון בערוץ 10 בנובמבר 2010.

לאחר שקיימה דיון, המועצה החליטה לפרסם לציבור חלק מהתמלילים מהישיבות שהתקיימו במועצה בספטמבר- נובמבר 2011 לאחר שידור ההתנצלות, שבהן התקיים דיון בין חברי מעצת הרשות. אורכם של התמלילים כ 200 עמודים לכל ישיבה. בתוך כך הוחלט שלא לפרסם את חלקי התמלילים הכוללים את הדיאלוג שהתקיים בישיבות בין חברי המועצה לבין נציגי ערוץ 10.  דיוני המועצה יהיו נגישים לציבור תוך בדיקה באם יש מקום בהשחרת סודות מסחריים ומקצועיים של הזכיין ומידע אשר אי גילויו היה תנאי למסירתו כפי שקובע חוק חופש המידע.


לדברי אבישר, ״מועצת הרשות השנייה בחנה בכובד ראש את המלצת נשיא בית המשפט העליון שהתייחסה לאינטרס הציבורי של חופש המידע מול הצורך להשחרה של חלקים רגישים בדיוני המועצה, ולפיכך קיבלה החלטה המאזנת בין האינטרס הציבורי בגילוי המידע לבין האינטרס הציבורי של ביצוע הפיקוח והרגולציה על זכייניה בצורה מקצועית ואפקטיבית.״

 

ידיעה קודמת ידיעה קודמת   לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה