הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
מדריך ללקוחות HOT
מדריך ללקוחות yes
מדריך לקולטים ללא דמי מנוי
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

מדריך ללקוחות HOT*

הפעלת יישום הכתוביות הסמויות בממירי HOT MAGIC HD/HD+l
הפעלת השירות באמצעות תפריט ההגדרות.
יש ללחוץ על מקש SERVICES בשלט.
יש לבחור באפשרות "הגדרות כלליות".
יש לבחור באפשרות "כבדי שמיעה".
יש לבחור באפשרות "כן".
הפעלת השירות באמצעות רצועת המידע.
יש ללחוץ על מקש "SELECT".
לאחר הלחיצה תוצג רצועת המידע.
יש ללחוץ על המקש הצהוב בשלט
לצורך פתיחת תפריט "אפשרויות".
יש לבחור באפשרות "כתוביות".
יש לבחור באפשרות "TEL".
מדריך זה מתייחס לתפעול בממירי VOD\HD\MAGIC
יש ללחוץ על מקש SERVICES בשלט.
יש לבחור באפשרות "הגדרות מערכת" בלחיצה על הספרה 3 בשלט.
יש לבחור באפשרות "שפה וכתוביות" בלחיצה על הספרה 3 בשלט.
יש לבחור באפשרות ON בשדה "כתוביות". לביטול הצגת הכתוביות הסמויות יש לבחור באפשרות OFF.
יש לאשר את הבחירה במקש SELECT.
לסיום וחזרה לערוץ יש ללחוץ על מקש Esc.

לשאלות ומידע נוסף בנוגע להפעלת יישום הכתוביות הסמויות יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של HOT בטלפון 6900* או לאתר החברה.