קשר עם הציבור
נציב פניות הציבור
חוק חופש המידע
פניות ציבור נבחרות
דיוור מקוון
פניות למוקד עידן+
שאלות ותשובות בנושא עידן+

נציב פניות הציבור

שלום רב,

יש לך תלונה, פנייה, או אולי מחמאה בעניינים הנוגעים לשידורי הטלוויזיה או הרדיו האזורי? אנחנו הכתובת לפנייתך.
נציב פניות הציבור של הרשות יקבל את פניותיהם של הצופים בשידורי הטלוויזיה בערוצים 12,13,9,20,24,הלא טי וי והמאזינים לתחנות הרדיו האזורי ברחבי הארץ ויטפל בהן בכבוד ובהגינות.

מי יכול לפנות לנציב פניות הציבור?
כל אדם רשאי לפנות לנציב פניות הציבור, ובלבד שהפנייה תיעשה בכתב. חוק הרשות השנייה קובע כי נציב פניות הציבור פועל באופן עצמאי. הנציב רשאי לבצע בדיקות וחקירות כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו תוך הגינות ושמירה על איזון בין חופש הביטוי של הגורמים המשדרים לבין כבודו של הפונה.

באילו עניינים ניתן לפנות לנציב?
ניתן להגיש תלונה על תכניות, פרסומות ותשדירים. כן ניתן להגיש תלונה על הרשות השנייה, הגורם המשדר, חברת החדשות ועל כל עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד במקומות אלה.

אילו פניות לא יטופלו?
הנציב לא יטפל בפניות :
-התלויות ועומדות בבית המשפט או בבית דין ובתלונות שבית המשפט או בית הדין הכריע לגביהן.
-בפניות שהוגשו לאחר שעברו שלושה חודשים מהיום שבו בוצעה הפעולה נשואת התלונה.
-בפניות שהוא סבור כי הן קנטרניות או טרדניות.
-בפניות שלגביהן כבר הוגשו תלונות לרשות והמטופלות על ידה.
-בפניות שהוגשו למבקר המדינה.

כיצד מטופלות הפניות?
לאחר קבלת הפנייה, יאשר הנציב את קבלתה ויעשה כמיטב יכולתו לבדוק אותה ולהשיב עליה בתוך זמן סביר מרגע קבלתה. אם לאחר הבדיקה שערך עם הגורמים השונים מצא הנציב כי התלונה מוצדקת כולה או בחלקה, הוא ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב לפונה. אם בעקבות הבדיקה מצא הנציב ליקוי, הוא רשאי להצביע בפני מי שהוגשה נגדו התלונה על הצורך בתיקון או לדרוש שידור של תוצאות הבירור.
מצא הנציב כי התלונה אינה מוצדקת, הוא יודיע על כך בכתב לפונה ולמי שהוגשה נגדו התלונה.

כיצד ניתן לפנות לנציב פניות הציבור?
כאמור, החוק מחייב הגשת פנייה בכתב.
ניתן להגיש פניות באמצעות הטופס המקוון בעמוד זה;
באמצעות פקס שמספרו : 02-6556299;
בכתב לכתובת : נציב פניות הציבור רח’ בית הדפוס 20, ת.ד. 3445, ירושלים.
לא תתקבלנה פניות בעל פה או פניות בעילום שם.

אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם.

בתודה
דוד רגב
נציב פניות הציבור

 


 

טופס פנייה אל נציב פניות הציבור
* הנדון:
*בחר זכיין
* תוכן:
נושא:
* מאת:
שם פרטי
שם משפחה
* כתובת:
רחוב
מס'
עיר
דואר אלקטרוני:  
כיצד הגעת לטופס הפנייה ?
מין:     גיל:     השכלה: 
   שדות המסומנים ב * הם שדות חובה