עידוד היצירה
הפקות הרשות
הפקות בעשייה
הפקות משודרות
ארכיון הפקות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

כבוד אבוד

 סיפורם של האחים סאלח ודאוד אל כוויתי, מוזיקאים עיראקיים. שלמה, בנו של סאלח, יוצא למסע להשבת כבודם האבוד של אביו ודודו. במקביל, הסרט ילווה את מסעו של דודו טסה, מוזיקאי ישראלי צעיר ומוכר, נכדו של דאוד


מידע נוסף
2008 שנת ההפקה:
הפקות עצמיות סוג ההפקה:
מכרז תעודה 2008 נושא המכרז: