עידוד היצירה
הפקות הרשות
הפקות בעשייה
הפקות משודרות
ארכיון הפקות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

כפר דרום

בימוי: נעם דמסקי הפקה: דנה הפקות
שיתוף פעולה עם קרנות

סרט מעקב שמכיר לצופים מקרוב תושבים שונים בכפר דרום, מובלעת יהודית מבודדת בגוש קטיף.

ביישוב המחודש מתגוררות כחמישים משפחות, כעשר מהן משפחות נפגעות טרור. התושבים חדורי תחושת שליחות אך בשיחות עומק מתוודים שפעמים רבות הם חשים כחזית ללא עורף, ותחושה זו מעוררת אצלם סימני שאלה ותהיות שדורשים מהם התמודדות. הסרט מנסה לחדור מעבר לדמות המתנחל הסטריאוטיפית, ולהגיע למתיישב, למתמודד ולאוהב. זוהי נגיעה מעמיקה ואותנטית במציאות היום-יומית ביישוב, הכרוכה בדילמות ובקשיים.


מידע נוסף
2005 שנת ההפקה:
50 דקות משך התוכנית:
הפקות בשיתוף פעולה סוג ההפקה:
הקרן לדיאלוג רב תרבותי (גשר) תת סוג ההפקה:
שתוף פעולה עם קרנות נושא המכרז: