מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

הוועדה לבחינת שוק הטלוויזיה יצאה לדרך- הוועדה התכנסה לראשונה והחליטה על המתווה להסדרת שוק השידורים בטלוויזיההוועדה לבחינת שוק הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה בראשות יעקב שחם התכנסה אתמול (11.2.13) לפגישתה הראשונה בה הגדירה את תחומי פעילותה. יו"ר הוועדה, יעקב שחם, הודיע כי הוועדה תגבש המלצות אופרטיביות בשני מעגלים להתאמות בהסדרת שוק הטלוויזיה כאשר המעגל הראשון של ההמלצות ימומש במסגרת סמכויות הרשות השנייה, וההמלצות במעגל השני, אשר יצריכו שינויי חקיקה, יועברו לממונה החדש על התקשורת לכשיבחר.

הוועדה הודיעה כי תיקח בחשבון בדיוניה את מכלול השחקנים הפועלים בתחום ותזמן לדיונים ככל שתמצא לנכון, את זכייני הרשות השנייה, נציגי היוצרים, בעלי רישיון בפלטפורמות הכבלים והלוויין, חברות שמשקיעות בפלטפורמות נוספות ועתידיות ונציגי שוק הפרסום ופרסומאים. הוועדה תבחן את התנהלות השוק, תלבן את הכשלים הקיימים ותמליץ על דרכי טיפול בהם.

בישיבה הדגיש יו"ר המועצה דר’’ אילן אבישר את האתגרים הגדולים שעומדים בפני הוועדה ואת החשיבות העצומה של מסקנותיה להסדרת שוק השידורים המסחריים. מנכ"לית הרשות, אילת מצגר, הציגה בפני חברי הוועדה את הנושאים המרכזיים של עבודת הוועדה:

• שוק התוכן ומחויבויות התוכן- ניתוח מחויבויות התוכן של כלל הגופים המשדרים, בהם הערוצים המסחריים, ערוצי הכבלים והלוויין ורשות השידור.
• שוק הפרסום- היקף שוק הפרסום, אופן ודפוסי מכירת זמן הפרסום בטלוויזיה, מחירי זמן הפרסום אל מול הרייטינג, עמלות הפרסום וחברות רכישת המדיה.
• ההתנהלות הכלכלית של הזכייניות- בחינת הוצאות הזכיינים תוך חלוקה בין הוצאות על תוכן, הוצאות כלליות והוצאות שאינן קשורות לרגולציה. הוצאות והכנסות מפעילויות נוספות (כגון: אתרי האינטרנט, ערוצים אחרים, מכירת פורמטים וכד’’)
• השפעות המדיה החדשה- שינויים בדפוסי הצפייה, צפייה דחויה וצריכת תכנים באינטרנט. מכירת תכנים לפלטפורמות שידור אחרות.
• תוכן שיווקי- בחינת היקף ההכנסות המשוער מתוכן שיווקי ובחינת מודלים אפשריים בנושא.
• שוק ההפקה- מיפוי חברות ההפקה השונות בשוק, מפיקים עצמאיים קטנים לעומת חברות הפקה גדולות ואולפנים. היקף ההוצאה על תוכן ישראלי מסוגה עלית אל מול תכנים מקומיים אחרים, מרכיבי ההפקה השונים, זכויות שידור וכו’’.

הוועדה כוללת 5 חברי מועצה ו 3 חברים חיצוניים. החברים החיצוניים בוועדה הינם פרופ’’ גבי וימן- מומחה וחוקר בתחום התקשורת מאוניברסיטת חיפה, דוד בועז, מומחה בענייני כלכלה כספים ורגולציה, לשעבר הממונה על התקציבים, ופנינה שנהב- לשעבר סמנכ"ל בבזק ומשנה למנכ"ל ערוץ 10. חברי המועצה בוועדה הינם: אייל דה פאו, יו"ר ועדת הכספים, יוכי פלר, אייל מלובן, וד"ר מיכל שפירא, יו"ר ועדת המחקר.

יו"ר הועדה יעקב שחם אמר: "מטרת הוועדה הינה להתמודד עם המצוקה המתמשכת בשוק השידורים בטלוויזיה אשר מחייבת גיבוש פתרון מקצועי וכולל. יש כיום צורך לאזן בין הרצון לשמור על מסך ראוי לבין ההבנה שיש להתאים את הדרישות מהזכיינים למצב השוק העכשווי. הוועדה תבחן שורה ארוכה של סוגיות רלוונטיות באופן מעמיק ותוך השוואה לנעשה בעולם במדינות מקבילות ובעלות מאפיינים דומים לישראל. הוועדה תזמן לדיוניה גורמים מקצועיים מתעשיית התקשורת ככל שתמצא לנכון. נעשה הכל כדי שהדו"ח המסכם של הוועדה יונח על שולחנו של הממונה שיבחר עם כניסתו לתפקיד."

יו"ר המועצה, דר’’ אילן אבישר אמר: "הוועדה תבחן שורה ארוכה של סוגיות מהותיות והיבטים מכריעים של התחום. יש מקום היום להסדרת שידורי הטלוויזיה בישראל באופן שיאפשר שגשוג כלכלי של הזכיינים המשדרים מצד אחד, ומצד שני פרנסה ראויה ליוצרים והעשרת התוכן על המרקע עבור ציבור הצופים."

מנכ"לית הרשות, אילת מצגר אמרה: "במועד זה, לקראת המעבר לרישיונות ובהינתן המשברים שעבר שוק הטלוויזיה, יש מקום לבחינה מעמיקה של השוק על כל מרכיביו. היעד הוא להבטיח את השירות המיטבי לציבור, תוך פיתוח שוק היצירה, ותוך הבטחת הקיום הכלכלי של המשדרים. הרשות השנייה היא הגוף המרכזי והמקצועי בהסדרת השידורים המסחריים בישראל." 

 

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה