מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

מועצת הרשות השנייה דנה בהנחיות לזכייניות הטלוויזיה והרדיו בנוגע לשידורים בתקופת הבחירות לכנסתמועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קיימה אתמול (22.10.12) דיון לקראת הבחירות לכנסת ודנה בהיבטים הקשורים לשידורים בתקופת הבחירות. המועצה שמעה דיווח מהנהלת הרשות על ההתנהלות הנדרשת מזכייני הרדיו והטלוויזיה והמסחריים בתקופת הבחירות לכנסת והבחירות המקדימות למפלגות, בפרט בעניין שידורי תעמולה אסורים ולקשר עם ועדת הבחירות המרכזית. המועצה הדגישה כי על גופי השידור להקפיד להימנע מתעמולת בחירות בתוכניות המשודרות ולהקפיד על איזון בשידורים. הנחיות מפורטות בעניין זה יועברו לזכיינים ע"י הנהלת הרשות בימים הקרובים, והרשות תקפיד על אכיפתם.

על פי כללי הרשות השנייה חל איסור לשדר תעמולה מפלגתית או תעמולת בחירות, למעט התעמולה המשודרת ע"י המפלגות, באישור ועדת הבחירות המרכזית. כמו כן, נאסר על זכייני הטלוויזיה והרדיו לשדר פרסומת ברדיו ובטלוויזיה בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת.

בכוונת הרשות לבחון סוגיות שיעלו בפניה בתקופת הבחירות הקרובה, תוך איזון בין הצורך במתן מידע לציבור לבין האיסור על שידור תכניות בעלות מסרים תעמולתיים דומיננטיים.  

עפ"י חוק הבחירות (דרכי תעמולה) נאסר שידור תעמולת בחירות 60 יום לפני הבחירות לכנסת, פרט לתשדירי התעמולה המשודרים כדין ע"י זכייניות הטלוויזיה המסחרית בערוצים 2 ו 10 וזאת 14 יום לפני הבחירות וללא תמורה כספית. כמו כן, נאסר לפרסם סקרים בנושא הבחירות 24 שעות לפני פתיחת הקלפיות ועד לסגירתן.

בעניין ראיונות של מועמדים בשידורים, המבחן לבדיקה האם מדובר בתעמולה אסורה הוא מבחן ההשפעה ואפקט השידור על הצופה ולא כוונת הגורם המשדר. יש לציין כי בכל מקרה יש הכרח למתן זכות תגובה ואיזון ראוי.

ההנחיות שתעביר הרשות לזכיינים כוללות את האמצעים שעל הזכיינים לנקוט על מנת להימנע מתעמולה אסורה הכוללים בין היתר: שמירת שוויון מהותי בין המפלגות, מניעת הניצול של ההופעה התקשורתית לצרכי תעמולה, במקרה של שידור חי יש להקפיד על אזהרת המרואיינים מראש ועל מתן סמכות אופרטיבית למנחים ולעורכי התכניות לחסום כל חריגה; כמו כן, בשידורים בנוכחות קהל יש להזהיר את הקהל והמראיינים מגלישה לתעמולה אסורה.

בעניין מהדורות החדשות נקבע כי מותר לשדר קטעים קצרים ביותר מתוך תשדירי התעמולה רק אם הדבר מהווה חלק בלתי נפרד מהדיווח החדשותי.

 

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה