מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

יו"ר הרשות השנייה: מן הראוי כי הפיקוח על השידורים המסחריים בישראל יבוצע במרחב הציבורי אזרחי ולא במרחב הממשלתימועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קיימה היום (10.7.12) דיון נוסף בתזכיר החוק שהופץ על ידי משרד התקשורת ובו מוצע להקים רשות פנים ממשלתית לפיקוח על השידורים המסחריים.

המועצה שמעה סקירה מקיפה מאת מנכ"לית הרשות בפועל, אילת מצגר, לגבי אופי התזכיר ולגבי מודלים רגולטוריים במדינות שונות בעולם בכלל זה הדירקטיבה האירופאית שמדגישה את החשיבות שבעצמאות הרגולציה.

המועצה הדגישה את החשיבות בהקמת גוף מאוחד שיפקח על השידורים כפי שטענה מזה שנים, שכן יש צורך ברגולציה אשר תיתן מענה לצורך החשוב שבהסדרה מקצועית של תחום השידורים בראייה כוללת וארוכת טווח. יחד עם זאת המועצה הביעה את התנגדותה לכך שהגוף החדש יהיה פנים ממשלתי. המועצה ציינה כי ההצעה הנוכחית מסתמנת כרגרסיה רגולטורית בשל ההצעה להפוך את הרגולטור לגוף פנים ממשלתי. בנוסף, ציינה המועצה כי יש לכלול תחת הגוף החדש שיקום את הסדרת נושא הניו מדיה אשר תופס נתח ניכר שהולך וגדל בעולם השידורים והתקשורת כיום.

יו"ר המועצה, ד"ר אילן אבישר אמר כי, "מן הראוי כי הפיקוח על השידורים המסחריים בישראל יבוצע במרחב הציבורי אזרחי ולא במרחב הממשלתי, באמצעות רשות מקצועית ועצמאית הממוקמת מחוץ למערך הממשלתי. זאת לאור תפקידיה של הרשות בהסדרת סוגיות בעלות משמעות חברתית, ערכית ותרבותית, הנוגעות לשידורי החדשות, ליצירה הישראלית ולפלורליזם במרחב הציבורי אשר יש להסדירן באופן בלתי תלוי ועצמאי."

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה