מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה דנה היום בלוחות השידורים של זכייני הטלוויזיה והתחילה את דיוניה בנושא שינוי הגדרות סוגות התוכן השונותועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בראשות יעקב שחם, קיימה היום (28.6.12) דיון בנושא לוח השידורים של זכייניות הטלוויזיה: קשת, ערוץ 10 והטלוויזיה החינוכית לחודשים יולי- דצמבר 2012.

בנוסף, הוועדה התחילה היום את סדרת הדיונים בנושא שינוי ההגדרות של סוגי התוכניות וקיימה היום דיון ראשון בנושא. ההגדרות מהוות למעשה את הבסיס שעליו ניתן לבנות את הכלים השונים שבאמצעותם ניתן להביא לתוצאות הרצויות מבחינת תמהיל התוכן על המרקע של הערוצים המסחריים ציבוריים. מנכ"לית הרשות בפועל, אילת מצגר, הציגה את המלצותיה ונשמעו הערותיהם של חברי המועצה וההנהלה לגבי השינויים הנדרשים בהגדרות הסוגות השונות. הוועדה תמשיך לדון בנושא ותשמע את כלל העמדות של הנוגעים בדבר בטרם תקבל החלטות סופיות בנושא זה.

 

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה