מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

אושר תקציב הרשות השנייה לשנת 2015תקציב הרשות השנייה לשנת 2015 אושר על ידי משרד האוצר. יוזכר, כי תקציב הרשות לשנת 2015 קטן ב-22% מכ-37 מלש"ח ל-29 מלש"ח בלבד. תקציב השכר קטן ב-25% ותקציב ההפקות יבוטל.

התקציב, בסך כולל של 29 מלש"ח בלבד לשנת 2015 בהשוואה לכ-37 מלש"ח בשנת 2014 הוא ביטוי לתהליך התייעלות וריענון שורות משמעותי וולונטרי ורחב היקף שהובל על ידי הרשות השנייה במהלך שנת 2014 ובמסגרתו נערך בין היתר תהליך פרישה מרצון והתאמת מבנה הרשות ליום שלאחר הקמת הרשות לשידורים מסחריים. תוצאותיו של תהליך זה באות לידי ביטוי בחסכון של 25% מתקציב השכר ברשות השנייה לשנת 2015.

בנוסף, בשנת 2015 לא יוקדש תקציב נפרד להפקות הרשות כפי שהיה נהוג בשנים קודמות ובמקום זה בשנת 2015 יוקדשו כספי העיצומים להפקות הסרטים והדבר יעשה תוך שיתוף פעולה עם זכייניות הטלוויזיה. באופן זה,  ישמר האינטרס הציבורי בהפקת סרטים בעלי חשיבות ציבורית ואשר גוף שידור מסחרי המונע משיקולי רייטינג לא ייתן להם מענה, אך הדבר יעשה במימון נמוך יותר מצד הרשות השנייה.

כזכור, לאחר שנדון בוועדת הכספים בראשות אייל דה-פאו ואושר בסוף חודש אפריל במועצת הרשות השנייה, הועבר התקציב לאישור סופי במשרד האוצר.

מנכ"ל בפועל של הרשות השנייה, ניר שוויקי: "תקציב הרשות השנייה לשנת 2015 מבטא את תהליך התחדשותה והתייעלותה של הרשות, על מנת להבטיח את ביצוע המשימה הציבורית המוטלת עליה בצורה המיטבית - הגנה מרבית על אינטרס הצופים והמאזינים בטלוויזיה המסחרית וברדיו האזורי – תוך עמידה בחזית הרגולטורית והובלת מהלכי רוחב ועומק לשיפור תמידי של השוק בישראל."

יו"ר מועצת הרשות השנייה, אוה מדז’’יבוז’’: "התקציב אשר אושר על ידי משרד האוצר מבטא עבודה מעמיקה ומקצועית של הנהלת הרשות השנייה, ועדת הכספים ומועצת הרשות. התקציב, יאפשר את המשך צמיחתה של הרשות, תוך עדכון הרגולציה והתאמתה למגמות ולנסיבות הקיימות אך במקביל המשך מילוי תפקידיה הציבוריים של הרשות השנייה."

 

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה