מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

לקראת הסדרת שוק הטלוויזיה: הרשות השנייה ערכה שימוע ציבורי על הרישיון לשידורי טלוויזיה וחדשותועדת טלוויזיה של מועצת הרשות השנייה קיימה היום, יום ג’ ה-23.6, שימוע ציבורי בעל פה כחלק מגיבוש הרישיון לשידורי טלוויזיה ושידורי חדשות לראשונה במדינת ישראל וכחלק מהמעבר ההדרגתי למשטר רישיונות ארוכי טווח ל-15 שנה. בפני המועצה הופיעו נציגי הזכייניות, חברות החדשות ואירגוני היוצרים והמפיקים.

השימוע בעל פה נקבע בהמשך לשימוע מקדים שבכתב ובמסגרתו העבירו כל הגורמים הרלוונטיים את הערותיהם לנוסח הרישיון לשידורי טלוויזיה ונוסח הרישיון לחברת חדשות. בין הגורמים שהופיעו בפני חברי ועדת הטלוויזיה בראשות דורלי אלמגור ובהשתתפות חברי ועדת הטלוויזיה אייל מלובן, יוכי פלר, מרה מרו סנבטו, וד"ר דליה זליקוביץ’’: הזכייניות קשת, רשת וישראל 10, חברות החדשות של ערוץ 2 וערוץ 10, איגוד העורכים, אק"ט, שח"ם, ארגון העיתונאים, אקו"ם, הרשות להגבלים עסקיים, אשכולות ועוד.

לאור הצורך להעניק את הרישיון הראשון במגבלות החוק הקיים, גיבשה הרשות השנייה את הנוסח המלא הן לרישיון לשידורי טלוויזיה והן לרישיון לשידורי חדשות. המדובר בפעימה הראשונה במסגרתה בוצעו ההתאמות הדרושות לשידור ברישיון ובתקופה הקרובה יתקיימו דיונים נוספים בנושאי רוחב מהותיים.

יו"ר מועצת הרשות השנייה, אוה מדז’’יבוז’’: "בניית הרישיון לשידורי טלוויזיה ולשידורי חדשות הם צעד ראשון ומשמעותי בתהליך ארוך טווח ותקדימי של הסדרת שוק הטלוויזיה המסחרית בישראל ומעבר ממודל של זיכיונות למודל של רישיונות ארוכי טווח. לרישיונות המגובשים בעת זו, משמעויות ארוכות טווח על כלל השחקנים בשוק, בהווה ובעתיד ועל כן ראינו חשיבות רבה במתן במה ובחינה יסודית של עמדותיהם. זהו צעד ראשון בתהליך שמובל על ידי המועצה הנוכחית במסגרתו מבוצעת בחינה יסודית של הכללים ומיקוד רגולציה."

דורלי אלמגור, יו"ר ועדת טלוויזיה במועצת הרשות השנייה: "השימוע, על שני חלקיו, אפשר לגורמים השונים להציג בפני הרשות השנייה את הנושאים המהותיים עבורם כחלק מתהליך משמעותי זה. חלק מהנושאים שעלו יקבלו מענה כבר בנוסח הסופי של הרישיונות וחלקם יידונו בהרחבה בהמשך במסגרת בחינה מקיפה של כללי מועצת הרשות השנייה. הרשות השנייה תוסיף לבחון את הרגולציה הקיימת והתאמתה לקראת מעבר לרישיונות."


 

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה