מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

בג"צ קיבל את עמדת הרשות השנייה בעתירות פיצול התדרים – לרבות תקופת המעבר ודחה במלואן את עתירות התחנותבהחלטת ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ בהרכב של שלושה שופטים בראשות כב’ השופט יורם דנציגר, התקבלה עמדת הרשות השנייה במלואה לעניין אי חוקיות פיצול התדרים ומשך תקופת המעבר שנקבעה על ידי ועדת רדיו ומועצת הרשות השנייה, למשך שנתיים. בהמלצת ביהמ"ש משכו התחנות את העתירות.

כזכור, בהחלטת מועצת הרשות השנייה מחודש ינואר האחרון אושרה החלטת ועדת רדיו ועמדת היועצת המשפטית של הרשות השנייה ונקבע, כי לא יינתנו היתרים נוספים לפיצול שידורים. כמו כן, קבעה מועצת הרשות השנייה תקופת מעבר של שנתיים לשלושת התחנות המחזיקות כיום בהיתר וזאת לשם היערכות לשינוי האמור וכן בכדי למנוע פגיעה מידית בצרכי מאזיני אותן תחנות בתדר המפוצל.

אוה מדז’’יבוז’’, יו"ר הרשות השנייה, בירכה על החלטת בג"ץ וציינה כי "הרשות תוסיף ותבחן במהלך תקופת המעבר את הדרכים המתאימות לשם מתן מענה לצרכים הרדיופוניים של אוכלוסיות ומגזרים שונים בישראל, לרבות בדרך של פרסום מכרזים חדשים וייעודיים לאוכלוסייה הרוסית והערבית או בדרך של פנייה למחוקק לשם שינוי חקיקה שיאפשר פיצול התדרים לכל התחנות והכל על מנת להבטיח את האינטרסים הציבוריים של כלל האוכלוסייה בישראל שאינם זוכים כיום למענה הולם."

מיכל שפירא, יו"ר ועדת רדיו של הרשות השנייה: "אני מברכת על החלטת בג"ץ בעניין זה. ועדת רדיו ומועצת הרשות השנייה יפעלו בתקופה זו למיפוי צרכי המאזינים והאוכלוסיות השונות וגיבוש פתרונות רצויים, למתן מענה לצרכי האזנה המגוונים של הציבור הישראלי וזאת באופן חוקי ושיווני."

עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית של הרשות השנייה הוסיפה: "אני שמחה על כך שבית המשפט העליון נתן בהחלטתו גיבוי מלא להחלטות הרשות השנייה בסוגיית פיצול השידורים. בהמשך לכך, הרשות תדרש לבחון בחודשים הקרובים, בשיתוף משרד התקשורת, מהי הדרך הנכונה והראויה להמשך הסדרת תחום הרדיו האזורי, ואני בטוחה כי ההחלטות שיתקבלו יהיו לטובת ציבור המאזינים."

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה