מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

הפריים טיים הישראלי גברי כמעט לחלוטין. זה ישתנה (דה מרקר)

מאת: 11:00 אוה מדז’יבוז’ (דה מרקר)שנת 2015 צריכה להיות השנה שבה מיישמים הזכיינים את הלך הרוח הציבורי ומיישמים את ההכרח בשוויון ובייצוג הולם של נשים

אוה מדז’יבוז’
  אוה מדז’יבוז’

המודעות להיעדרן של נשים בתוכניות הטלוויזיה ובתפקידי ניהול בתקשורת הולכת וגוברת. יו"ר הרשות השנייה, אוה מדז’’יבוז’’, מצהירה כי תנסה לגוון את השיח:

השנה החולפת סימנה את תחילתו של שינוי ביחס למקום ולתפקיד שמקבלות נשים על מסך הטלוויזיה בישראל ולראשונה נוצר שיח כולל ומתמשך בנוגע לנושא. גופים שונים מנהלים מעקב שוטף אחרי פאנלים תקשורתיים ונוכחות נשים במסגרתם, הרשתות החברתיות מהוות סוכן שינוי מהותי ויותר כותבות עוסקות בייצוג הנשי תרבותי-תקשורתי – כזה שלא מסתכם רק ב"ספירת ראשים" אלא בתפקיד שממלאות הנשים ואיכותו. כתוצאה מכך, כבר לא ניתן לתרץ העדר נשים מפאנל תכנית בידור בכך ש"אין נשים מצחיקות" מבלי לעורר תרעומת ציבורית, "ארץ נהדרת" ספגו ביקורת על מיעוט זמן המסך של הנשים בצוות וההנהגה הגברית ונאלצו לשנות את התמהיל, וסדרות כמו "רמזור" הושמו תחת זכוכית מגדלת בשל האופן שבו הדמויות הנשיות מוצגות בהן. יתרה מכך, אולפני השישי של חדשות 10 וחדשות 2 אשר הציגו מדי שישי פאנלים גבריים מובהקים, נחשפו גם הם לביקורת רבה ואת ניצני השינוי ניתן לראות גם שם.

על אף התמורות והמעבר ההדרגתי של השיח בנושא אל עבר המיינסטרים, הנתונים העולים מבדיקת הרשות השנייה מראים שגם ביום האישה 2015 עדין נותרה כברת דרך משמעותית לעבר ייצוג הולם וראוי של נשים על גבי המסך. כך, בעוד שניתן להצביע על עלייה כמותית במספר הנשים המשתתפות בתכניות האקטואליה, מקומן מוגבל פעמים רבות לתפקידן "המסורתי" – כמגישות, מנחות, ומרואיינות בנושאים "רכים". הטריטוריה המוגבלת של הנשים על המסך בישראל מתחדדת ביתר שאת על רקע מבצע צבאי או משבר ביטחוני חמור. כפי שניתן היה לראות בבירור במהלך מבצע "צוק איתן" – כשהתותחים רועמים, הנשים נעלמות. גם הפריים טיים הישראלי עודנו גברי במובהק – נדירות הסדרות הישראליות שבמרכזן נשים, נשים הן תמיד מיעוט בפאנל השופטים בתכניות ריאליטי או מנחות "עזר" כנגד מנחה (גבר) מוביל.

יחד עם התפתחות הטלוויזיה המסחרית והטכנולוגיה, גם הרגולציה על הטלוויזיה משתנה ומתפתחת ואיתה הרשות השנייה – תוך מעבר מפיקוח נקודתי להובלת תהליכים מהותיים למען מגוון וייצוג לכלל האוכלוסייה. כחלק מכך, הרשות השנייה מובילה בשנה האחרונה מהלך נרחב לבחינת מקומן של נשים בשידורי הטלוויזיה המסחרית וועדה ייעודית לבחינת הנושא הוקמה וצפויה להגיש מסקנותיה בחודשים הקרובים. טיוב המסך וייצוג הולם של נשים, בדומה לדרישה לייצוג הולם של מגוון המיעוטים והקבוצות בחברה הישראלית הוא חלק מהותי מעבודת הרשות השנייה, לא פחות מהעבודה הרגולטורית היומיומית. שמירה על האינטרס הציבורי לא מסתכמת בפיקוח על תכנים הולמים אלא באה לידי ביטוי בעבודה יומיומית ומעמיקה לשיפור הגיוון והרחבת גבולות השיח והייצוג על המרקע.

כמי שכיהנה בעבר בשורה של תפקידים בכירים בתקשורת, למדתי על בשרי את הקושי של נשים בתעשיות אלו, שהן גבריות במהותן. מעולם לא כיהנה אישה כמנכ"ל אחת הזכייניות או חברות החדשות ונשים בתעשייה עדין מתמודדות עם תקרת הזכוכית ופערי שכר מהותיים. ברשות השנייה אני מבקשת ליישם את שאני מטיפה לו. המועצה בראשותי היא בעלת רוב נשי מובהק, 2/3 מחברי מועצת הרשות השנייה הן נשים. יתרה מכך, בראשות שתי הוועדות המרכזיות שמובילה מועצת הרשות השנייה עומדות נשים.

שנת 2015 צריכה להיות השנה שבה המגמה הופכת למעשים ושבה מיישמים הזכיינים את הלך הרוח הציבורי ומיישמים את ההכרח בשוויון ובייצוג הולם של נשים – כפרשניות, שופטות, מנחות ומרואיינות בנושאי מדיניות, ביטחון, מדע וכלכלה. הרשות השנייה תהיה כוח חלוץ בהובלת השינוי וכמועצה, נוביל תרגום מהיר ויעיל של מסקנות הועדה לייצוג נשים על המסך לכללים קונקרטיים ואכיפים.

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה