מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

הרשות השנייה פסלה את שידור התכנית "עולם חדש" בהשתתפות אביב גפן: פרסומת מוסווית ושיתוף פעולה מסחרי אסורבמכתב מנכ"ל בפועל  של הרשות השנייה, ניר שוויקי למנכ"ל רשת, אסר על שידור התכנית או חלקים ממנה, במתכונתה הנוכחית, וזאת בשל עדכון הזכיינית כי בהפקת התכנית האמורה הושקעו סכומים גדולים על ידי חברת TOM המהווים שיתוף פעולה אסור עם גורם מסחרי בהפקה מקומית.

עוד נכתב בהחלטת הרשות השנייה כי "החשיבות הציבורית של הנושא לא תוכל לאפשר שידור של תכנית אשר הזכיינית עצמה מעידה כי מומנה על ידי גורם מסחרי כשם שלא תותר השתתפות חברת מזון במימון תכנית הנוגעת לחשיבות תזונת ילדים או חברת תרופות שתממן תכנית הנוגעת לאורח חיים בריא הכולל נטילת מוצריה וכי, "ברור כי השיקולים אשר עמדו בפני חברת TOM  בהשקעתה בתכנית נועדו לקדם את עסקיה באופן שיעורר מודעות לשירותים ולמוצרים שהיא מציעה, וזוהי הסיטואציה אותה החוק והכללים נועדו למנוע."

עוד צוין, כי גם ללא חשיפה "בוטה" לשירות המדובר, הרי שהדבר אסור על פי דין כי מדובר בהעברת מסר פרסומי לצופים ללא שהם מודעים לכך באופן מלא ולא בדרך שבה ניתן לזהות שיש פרסום למוצר או שירות.

 

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה