מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

היסטוריה בטלוויזיה הישראלית: הרשות השנייה העניקה לערוץ 10 רישיון ל-15 שנהמועצת הרשות השנייה אישרה היום פה אחד בצעד היסטורי את מתן הרישיון לערוץ 10. יודגש, כי הרישיון אושר בכפוף להשלמת מידע בנוגע למבנה הבעלות של הערוץ הקשור בענף השליטה של RGE וכן לתיקון נדרש בהסכם בעלי המניות , עד ל-30.6.2015

יציאתו של ערוץ 10 לרישיון התאפשרה בזכות תהליך אינטנסיבי בהובלת מועצת הרשות השנייה והנהלתה בחודשים האחרונים, לרבות הפחתה משמעותית של כ-130 מלש"ח במחויבויות התוכן, תוך שמירה על שידורי החדשות, הסוגה העילית והסרטים הישראליים וקביעת הערבויות ביציאה לרישיון. בתקופה האחרונה עמלו הגורמים הרלוונטיים ברשות השנייה על בחינת הבקשה לרישיון של הערוץ, הערכת שווי חברת החדשות והאפיק 10.

בנוסף, מוקדם יותר באותה הישיבה אושרו פה אחד על ידי מועצת הרשות השנייה נוסחי הרישיון לשידורי טלוויזיה והרישיון לשידורי חדשות, וזאת בתום תהליך שימוע מקיף ויסודי שביצעה ועדת טלוויזיה. בעקבות השימוע הציבורי בוצעו ברישיונות מספר שינויים לרבות: פרסום הרישיונות באתר הרשות השנייה, הורדת החובה לאישור לוחות שידורים על ידי הזכייניות, חובת פיקוח על תנאי העסקה נאותים בעת ביצוע הפקות וכן את האפשרות לחברות החדשות להצטרף למועצת העיתונות במקום להקים ועדת אתיקה עצמאית.

אוה מדז’’יבוז’’, יו"ר מועצת הרשות השנייה: "זהו  צעד תקדימי המסמן את תחילתו של עידן חדש בטלוויזיה המסחרית בישראל. ערוץ 10, הערוץ הראשון בישראל שמקבל רישיון ל-15 שנות שידור, יוצא היום לדרך חדשה שתאפשר לו צמיחה ויציבות לאורך זמן. זהו צעד ראשון במהפכה המובלת על ידי הרשות השנייה ובסופה הציבור הישראלי ייהנה משידורי טלוויזיה יציבים ועצמאיים יותר, מתחרות בריאה וגיוון רב יותר על המסך."

ניר שוויקי, מנכ"ל בפועל של הרשות השנייה: "יציאתו של ערוץ 10 לרישיון לשידורים ל-15 שנה היא מהלך היסטורי. אני מודה לגורמים השונים ברשות השנייה שעבדו יומם וליל על מנת לאפשר את הגעתנו לרגע זה, שהוא תחילתו של תהליך ארוך טווח להעברת שוק הטלוויזיה המסחרית בישראל משוק של זכיונות קצרי מועד לרישיונות ארוכי טווח."

 

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה