מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

בג"ץ קיבל את עמדת הרשות השנייה שהחליטה לפסול את תשדיר הפרסומת לאתר הבגידות אשלי מדיסוןבג"ץ קיבל את עמדת הרשות השנייה שהחליטה לפסול את תשדיר הפרסומת לאתר הבגידות אשלי מדיסון

ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ בהרכב של שלושה שופטים בראשות כב’’ השופט דנציגר דחה הבוקר את עתירת אתר הבגידות אשלי מדיסון וקבע כי על העותרים להודיע תוך 14 יום האם הוא מושך את עתירתו או מגיש פרסומת אחרת לבדיקת הרשות השנייה, הן לעניין תוכנה והן לעניין שעות השידור, וזאת כפי שהורתה ועדת הערר של מועצת הרשות השנייה לאתר בחודש יוני האחרון.

בדיון שנערך בחודש יוני האחרון בועדת הערר של מועצת הרשות השנייה, בראשות מר יצחק בורבא  נקבע, כי הפרסומת ששודרה פוגעת בעוצמה רבה ברגשות הציבור וכי יש בה כדי להניע לפעולה בנושא שהוא במחלוקת ציבורית שכן מדובר בתשדיר פרסומת המעודד בגידה בין בני הזוג, על ידי שימוש בשירות המוצע לצורך היכרות לשם ניהול רומן, תוך שהיא מעודדת את הצופים בה לשקר ולרמות את בני/בנות זוגם ותחת הכותרת "החיים קצרים, נהל רומן".

לאור זאת הותירה ועדת הערר על כנה את החלטת המנכ"ל בפועל של הרשות השנייה, מר ניר שויקי שפסל את הפרסומת  והחליטה לאפשר, לאור מבחני הפסיקה בעניין חופש הביטוי, הגשת בקשה לפרסומת אחרת, אינפורמטיבית ומצומצמת ששעות שידורה יוגבלו. למרות החלטת וועדת הערר, החברה לא הגישה עד כה דבר לבדיקת הרשות, וננזפה בדיון  ע״י שופטי בית המשפט העליון, אשר ניתן היה לראות מהתבטאויותיהם בדיון כי סברו שהחלטת הרשות השנייה היתה בגדר סמכויותיה ותפקידיה.

בתגובה לקביעות הרשות, פנו העותרים לביהמ"ש העליון בטענה, כי הפרסומת חוסה תחת כנפי הגנת חופש הביטוי וכי קביעת הפרה והטלת עיצומים פסילתה פוגעת בו.  כאמור, בית המשפט העליון לא קיבל עמדה זו.

הרשות השנייה, אשר יוצגה ע"י היועצת המשפטית של הרשות, עו"ד הילה שמיר, וע"י עו"ד יאיר עשהאל ועו"ד נגה גל ממשרד עו"ד אברמזון ושות’’, טענה בתגובתה לעתירה כי מדובר בתשדיר פרסומת המעודד בני זוג לשקר ולרמות את בני זוגם, תוך פגיעה בעוצמה רבה ברגשות הציבור, באופן אשר חייב את פסילתו לשידור. כן טענה הרשות כי תפקידה הוא למנוע מצב בו הצופים ייאלצו לצפות בניגוד לרצונם בתשדיר פרסומת המעודד התנהגות שהינה פסולה בעיני רוב רובו של הציבור, בין היתר בשל כך שהיא מביאה להרס משפחות ולפגיעה קשה בילדיהן.

ניר שויקי, מנכ"ל בפועל של הרשות השנייה: "בית המשפט העליון נתן היום גיבוי מלא לפעולת הרשות השנייה, אשר קבעה באופן עקבי כי יש לפסול את הפרסומת הפוגענית של אתר הבגידות אשלי מדיסון. ישנה משמעות רבה לדעת הציבור במקרים כאלו ולא בכדי הפרסומת, ששודרה פעמים בודדות בלבד, גם הן בשעות הלילה המאוחרות הביאה לעשרות תלונות מקהל הצופים. נמשיך לפעול על מנת להבטיח כי האינטרס הציבורי לטלוויזיה נקייה ממסרים פוגעניים ומזיקים יישמר."

עו״ד הילה שמיר, היועצת המשפטית של הרשות השנייה: "אני שמחה על הגיבוי שניתן היום ע"י בית המשפט העליון לרגולציה המאוזנת והמידתית שהרשות השנייה מבצעת על רמת השיח והביטוי בתחנות האופי הפרסומות בשידורי הערוצים המסחריים. תפקידנו לפקח על השידורים ולשמור על האינטרס הציבורי בקיום מרחב תקשורתי מאוזן, מכובד ומכבד לכלל המאזינים. במקרה קיצוני זה אשר לנקוט פעולה אקטיבית, בית המשפט העליון השתכנע כי ניסיון התחנה להצדיק בדיעבד הניסיונות להיתלות בחופש הביטוי על מנת לקדם אתר בגידות שעצם פרסומו שנוי במחלוקת ציבורית ועלול לפגוע באופן חמור ברגשות ציבור הצופים אינו ראוי״.

יצחק בורבא, חבר מועצת הרשות השנייה ויו"ר ועדת ערר: "עמדת ועדת הערר בנושא פסילת הפרסומת לאתר אשלי מדיסון היא חלק מהתפיסה הרחבה של ועדת הערר לפיה האינטרס הציבורי קודם לאינטרס המסחרי ולאינטרס המפרסמים. לא ניתן יד לפגיעה ברגשות הציבור ולשילוב נושאים השנויים במחלוקת וגורמים לצופים לאי נוחות בזמן הפרסומות ואני שמח כי ביהמ"ש העליון מצא לנכון לגבות החלטה זו."

 

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה