מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

5000 תלונות לנציבות בשנה: זינוק של 40% במס’ תלונות הציבור שהוגשו לרשות השנייה ב-2014בשנת 2014 הוגשו לנציבות – 5,000 תלונות לעומת 3,500 תלונות בשנת 2013. 40% מהתלונות שהוגשו לנציבות נמצאו מוצדקות. 65% מהתלונות עסקו בתכנים פוגעניים וכללו זינוק בתלונות על תכנים והתנהגות פוגענית, אפליה תרבותית וגזענות. בעקבות צוק איתן ומערכת הבחירות – קפיצה משמעותית במס’ התלונות נגד חברות החדשות


בשנת 2014 הוגשו לנציבות – 5,000 תלונות לעומת 3,500 תלונות בשנת 2013. 40% מהתלונות שהוגשו לנציבות נמצאו מוצדקות. 65% מהתלונות עסקו בתכנים פוגעניים וכללו זינוק בתלונות על תכנים והתנהגות פוגענית, אפליה תרבותית וגזענות. בעקבות צוק איתן ומערכת הבחירות – קפיצה משמעותית במס’’ התלונות נגד חברות החדשות

מדו"ח פניות הציבור שהוגש לראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו עולה כי במהלך 2014 חל  זינוק חד של 56% במספר התלונות שהתקבלו ביחס לתכנים ששודרו בערוצי הטלוויזיה  (מ-2,546 תלונות בשנת 2013 ל-3,978 תלונות בשנת 2014). זינוק זה נבע מתכנים מיוחדים ששודרו במהלך השנה, ובהם חטיפת שלושת הנערים (מבצע "שובו בנים"), מבצע "צוק איתן" ושתי תכניות המציאות "אימא מחליפה" ו"האח הגדול".
עוד עולה מהדוח, כי 69% מכלל התלונות שהתקבלו בנושאי רדיו וטלוויזיה עסקו בתכנים פוגעניים, זאת לעומת 53% מהתלונות שהתקבלו בשנת 2013. זינוק גדול חל בתלונות על אמירות פוגעניות,מ-321 תלונות ב-2013 ל-1,417תלונות ב-2014. גם בתלונות על תכנים הפוגעים בילדים חל זינוק גדול,מ-491 תלונות בשנת 2013 ל-939 תלונות בשנת 2014. הזינוק הגדול בתלונות מעיד על חוסר שביעות רצון הולך וגובר של הצופים משידור תכנים פוגעניים, בעיקר בתכניות מציאות.
מהדוח עולה כי 65% מכלל התלונות על הטלוויזיה עסקו בתכנים פוגעניים, זאת לעומת 56% בשנת 2013. "דומה כי הציבור איבד השנה את סבלנותו לתכנים אלימים, פיזית ומילולית. הדבר בא לידי ביטוי בזינוק חד בכל התלונות העוסקות בנושא זה. זינוק גדול, של פי 4, חל בתלונות נגד אמירות פוגעניות,מ-315 ב-2013 ל-1,301 ב-2014. זינוק זה נבע בין היתר מכ-500 תלונות שהוגשו בעקבות אמירה גזענית של אחד המשתתפים בתכנית "אימא מחליפה" כנגד עולה מחבר העמים. במספר התלונות בנושא התנהגויות פוגעניות חל זינוק של פי 2,מ-611 ב-2013 ל-1,394 ב-2014(עלייה של 128%). זינוק זה נבע בין היתר מכ-350 תלונות שהוגשו נגד התכנית "האח הגדול", בין היתר בעקבות התנהגות בוטה של חלק מהמשתתפים בתכנית" אומר נציב פניות הציבור ברשות השנייה דוד רגב.
גם בתחום הרדיו חלה מגמה דומה, מספר התלונות שהוגשו על התכנים ששודרו ברדיו האזורי  זינק פי 2 ועמד על 433 תלונות. עיקר התלונות, 305 במספר, התקבלו על מה שהוגדר כאמירות פוגעניות של מגישי תכניות או מאזינים. הזינוק בתלונות נבע מאירועים נקודתיים ש"הקפיצו" את המאזינים, כדוגמת פרשת ספיר סבח. מגמה זו ניכרת היטב גם במספר התלונות על התנהגויות פוגעניות שזינק מ-3 ב-2013 ל-23 ב-2014.
מהדוח עולה כי בשנת 2014 נמשכה מגמת העלייה בהיקף תלונות הצופים על אפליה תרבותית, גזענות ונושאי מיניות, מגדר וסקסיזם. מספר התלונות הנוגע לאפליה תרבותית וגזענות זינק מ-238 תלונות ב-2013 ל-1,606 תלונות ב-2014. עיקר הזינוק נבע מתכניות עתירות רייטינג כגון "אימא מחליפה" ו"האח הגדול", בהן נאמרו אמירות פוגעניות שעסקו באפליה תרבותית וגזענות. מספר התלונות בנושאי מיניות ומגדר עלה מ-353 תלונות בשנת 2013 ל-432 תלונות בשנת 2014. נתונים אלה מעידים על רגישותם של הצופים בכל הנוגע לאפליה תרבותית ולאוכלוסיות מוחלשות.

זינוק גדול חל גם בתלונות שהוגשו בשנת  2014 על מהדורות החדשות של שני הזכיינים. מספר התלונות כנגד חדשות 2 זינק פי 2 ועמד בשנת 2014 על 550 תלונות, לעומת 253 תלונות בשנת 2013. מספר התלונות נגד חדשות 10 זינק פי 4 ועמד על 415 תלונות בשנת 2014 לעומת 106 תלונות בשנת 2013. זינוק זה בהיקף התלונות כנגד מהדורות החדשות נובע מכ-800 תלונות שהתקבלו בעקבות סיקור פרשת חטיפת שלושת הנערים ובעקבות מבצע צוק איתן.
מהדוח עולה כי כ 40 אחוז מהתלונות שהוגשו לנציבות נמצאו מוצדקות זאת לעומת 25 אחוז מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות בשנת 2013.
הזכיינית שנגדה הוגש מספר התלונות הגדול ביותר היא "קשת" שנגדה הוגשו 1210 תלונות לעומת 468 בשנה הקודמת. אחריה :חברת חדשות 2 שנגדה הוגשו 550 תלונות לעומת 253 בשנה שלפני כן. נגד חדשות 10 הוגשו 415 תלונות לעומת 106 תלונות בשנה שלפני כן ונגד הזכיינית רשת הוגשו 388 תלונות לעומת 491 בשנה שלפני כן.
לבד מהטיפול בתלונות הציבור עסקה הנציבות בשורה של פרויקטים ייחודים בהם גישור בין פונים לזכייניות, פרויקט איתור ושילוב נאמני פניות ציבור במוסדות חינוך ומסע הרצאות של הנציב בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ  על צפייה ביקורתית בתכנים.
בשנת 2014 שולבה לראשונה נציבות פניות הציבור בארגון הבינלאומי של נציבי פניות הציבור לתקשורת והנציב השתתף בכנס השנתי של הארגון והציג את פעילות הנציבות בישראל.
ראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו שקיבל את הדוח הודה לנציב פניות הציבור על עבודתו החשובה , המקצועית והמסורה.
נציב פניות הציבור דוד רגב :" ממצאי דוח הנציבות לשנת 2014 מעידים על חוסר סובלנות הולך וגובר של ציבור הצופים והמאזינים בכל הנוגע לתכנים פוגעניים בהם תכנים אלימים ותכנים גזענים הפוגעים באוכלוסיות בכלל ובאוכלוסיות המוחלשות בפרט. הדבר בא לידי ביטוי גם בהיקף הגדול של התלונות שנמצאו מוצדקות על ידי הנציבות. בנוסף עולה מהדוח כי בתקופות של לחימה ואירועים בטחונים סף הרגישות של הצופים עולה ובצד חופש הביטוי המוקנה לזכייניות יש לתת את הדעת גם רגישות זו". אומר הנציב רגב.
אוה מדז’’יבוז’’, יו"ר מועצת הרשות השנייה: "הזינוק המשמעותי בתלונות הציבור מעיד גם על אופייה הסוער של השנה האחרונה במדינת ישראל אך גם על רגישות הולכת וגוברת ומוצדקת של הציבור לתכנים לא הולמים, פוגעניים או גזעניים. על הזכייניות לראות בתוצאות דו"ח זה תמרור אזהרה ולבצע חשיבה מעמיקה כיצד להרחיב את מגוון הזהויות, הגילאים והדמויות המוצג על המסך וכיצד להימנע מפגיעה  בציבור בשם שיקולי רייטינג. אני שמחה על כך שריבוי התלונות מעיד גם על כך שמנגנון פניות הציבור מהווה כתובת אפקטיבית עבור הציבור הרחב."
ניר שוויקי, מנכ"ל בפועל של הרשות השנייה: "תלונות הציבור הן אחד ממנגנוני הבקרה המשמעותיים ביותר בעבודתם הרציפה של הגורמים המקצועיים ברשות השנייה והן מאפשרות לנו, בנוסף על מנגנוני הפיקוח השוטפים, להבין את רחשי ליבו של הציבור. שוק הטלוויזיה והרדיו המסחריים בישראל צריכים לספק תוכן רלוונטי, מאוזן ומהימן תוך הקפדה על גיוון התכנים והדמויות על המסך ועליהם להקפיד הקפדה יתרה שלא לפגוע ברגשות ציבור הצופים."

 

קבצים להורדה
הדוח המלא
ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה