מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

3,000 תלונות לנציבות בשנה: זינוק של 70% במספר התלונות על תכנים חדשותיים שהוגשו לנציבות תלונות הציבור ברשות השנייה ב-2015דוח פניות הציבור לשנת 2015, שהוגש לראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו, מצביע על עלייה גדולה במספר התלונות על תכנים פוגעניים, תכנים הנוגעים לילדים ותכנים חדשותיים. כל תלונה שנייה הייתה על תכניות, כל תלונה רביעית הייתה על חדשות וכל תלונה חמישית על פרסומות. כשליש מהתלונות נמצאו מוצדקות.

3,000 תלונות לנציבות בשנה: זינוק של 70% במספר התלונות על תכנים חדשותיים שהוגשו לנציבות תלונות הציבור ברשות השנייה ב-2015

דוח פניות הציבור לשנת 2015, שהוגש לראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו, מצביע על עלייה גדולה במספר התלונות על תכנים פוגעניים, תכנים הנוגעים לילדים ותכנים חדשותיים. כל תלונה שנייה הייתה על תכניות, כל תלונה רביעית הייתה על חדשות וכל תלונה חמישית על פרסומות. כשליש מהתלונות נמצאו מוצדקות.

מדוח פניות הציבור שהוגש לראש הממשלה ושר התקשורת, מר בנימין נתניהו, עולה כי בשנת 2015 התקבלו 2,966 תלונות ציבור בנושאים שונים. 79% מהן עסקו בתכנים טלוויזיוניים (בדומה ל-80% בשנת 2014), 8% עסקו בתכנים רדיופוניים (לעומת 10% בשנת 2014) ו-13% עסקו בנושאים כלליים (לעומת 10% בשנת 2014).
עוד עולה כי בשנת 2015 חלה ירידה של 40% במספר התלונות הכללי (מ-4,983 בשנת 2014 ל-2,966 בשנת 2015). בשנת 2014 היקף התלונות היה חריג ונבע מאירועים ביטחוניים, בהם מבצע צוק איתן, ובשל מספר תלונות גבוה באופן חריג על תכנים ששודרו. בניכוי התלונות על התכנים החריגים, מספר התלונות בשנת 2015 זהה למספר התלונות בשנת 2014 (כ-3,000 תלונות בכל שנה). מאחר ששנת 2014 חריגה, ההשוואה הייתה לדוח של שנת 2013.
מהדוח עולה כי 62% מכלל התלונות בשנת 2015 היו על תכנים פוגעניים, זאת לעומת 53% מכלל התלונות בשנת 2013. היקף התלונות על אמירות פוגעניות הכפיל את עצמו ועמד בשנת 2015 על 712 תלונות, לעומת 335 תלונות בשנת 2013; בהיקף התלונות העוסקות בילדים חל זינוק, מ-490 תלונות בשנת 2013 ל-605 תלונות ומספר התלונות העוסקות במיניות זינק, מ-353 תלונות בשנת 2013 ל-604 תלונות בשנת 2015.
באשר לרדיו עולה כי 84% מכלל התלונות שהתקבלו בשנת 2015 על תכנים המשודרים בתחנות הרדיו האזוריות היו כנגד תכניות. נתון זה כפול מהיקף התלונות שהוגשו כנגד תכניות רדיו בשנת 2013 ואשר עמד על 47% מכלל התלונות.
אחת המגמות העיקריות העולות מהדוח היא עלייה במספר התלונות העוסקות בתכנים חדשותיים.
בשנת 2015 חלה עלייה גדולה במספר התלונות העוסקות בתכנים חדשותיים, 547 תלונות, לעומת שנת 2013, 323 תלונות (זינוק של כ-70%). היקף התלונות על מהדורות החדשות עמד על 24% מכלל התלונות. מהנתונים עולה בין היתר כי בשנת 2015 הוגשו 87 תלונות על מה שמוגדר כחוסר איזון בתכנים, לעומת 34 תלונות בלבד בשנת 2013. גם בנושא הבעת דעה של מראיינים ומגישי מהדורות חדשות חלה עלייה, מ-32 תלונות בשנת 2013 ל-57 תלונות בשנת 2015. תלונות נוספות הגיעו על התנהגות מראיינים. מדובר באמירות קשות של מראיינים או התנהגות לא נאותה כלפי מרואיינים וכלפי הצופים. כאן חל זינוק גדול בתלונות, מ-37 תלונות בשנת 2013 ל-108 תלונות בשנת 2015, כלומר פי 3.
מהדוח עולה כי הצופים לא אהבו גם התארכות מהדורות החדשות. המדובר בעיקר בהתארכות מהדורות החדשות המרכזיות מעבר לשעה 21:00, שבה הן אמורות להסתיים. בשנת 2015 עמד היקף התלונות בנושא זה על 53, לעומת 36 תלונות בשנת 2013.
ובאשר לטיפול בתלונות, מהדוח עולה כי כל תלונה שלישית שהוגשה בשנת 2015 לנציבות נמצאה מוצדקת. מדובר בעלייה קלה בהיקף התלונות שנמצאו מוצדקות, לעומת שנת 2014. רוב רובן של התלונות שנמצאו מוצדקות עסקו בתכנים ששודרו בתכניות מציאות ובתכניות עתירות רייטינג. אחת מהן הייתה התכנית "הכוכב הבא". בעקבות שידור "השיר על מושיקו", העוסק בזהות מינית של נער, התקבלו כ-450 תלונות שנמצאו מוצדקות.
במהלך שנת 2015 טיפלה נציבות פניות הציבור בתלונות במגוון דרכים, שאת חלקן פיתחה בשנים האחרונות. בין הפתרונות: התנצלויות בשידור, המלצות לרשות השנייה להסרת תכנים פוגעניים, המלצות לזכייניות לתיקון תכנים פוגעניים, גישור, יצירת שיח ישיר ובלתי אמצעי בין זכייניות לפונים, פרסום דוחות ייעודיים, פרסומים תקשורתיים, הרצאות והשתתפות בפאנלים מקצועיים והבעת דעה ציבורית על נושאים שעלו.
לבד מהטיפול בתלונות הציבור עסקה הנציבות בשורה של פרויקטים ייחודיים, בהם גישור בין פונים לזכייניות, פרויקט איתור ושילוב נאמני פניות ציבור במוסדות חינוך ומסע הרצאות של הנציב בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ על צפייה ביקורתית בתכנים.
ראש הממשלה ושר התקשורת הודה לנציב פניות הציבור על עבודתו החשובה, המקצועית והמסורה.: "אני מודה לדוד על דרכו הייחודית לטיפול בפניות הציבור ובתלונות באופן, שלא רק מונע הפרות, אלא גם מנסה להנחיל לשוק נורמות אתיות ומקצועיות יותר".
נציב פניות הציבור דוד רגב: "ממצאי דוח הנציבות לשנת 2015 מעידים על חוסר נחת הולך וגובר של הצופים על תכניות טלוויזיה ותכנים חדשותיים. ניתוח הנתונים מצביע על כך שמהדורות החדשות, שנתפסו כגורם המשדר את החדשות ומעביר מידע בצורה אובייקטיבית, מאבדות ממעמדן זה. יותר ויותר צופים מצפים לחדשות ’’נקיות’’ ומכאן חוסר שביעות הרצון ההולך וגובר שלהם בכל הנוגע להבעת דעות, לחוסר איזון ולהתנהגות מראיינים. על הזכייניות לתת את הדעת על עמדתו הנחרצת של ציבור הצופים כנגד התכנים הפוגעניים וכנגד חוסר האמון ההולך וגובר במהדורות החדשות."
אוה מדז’’יבוז’’, יו"ר מועצת הרשות השנייה: ‏"הירידה בהיקף הפניות בשנת 2015 ביחס ל-2014, חרף העובדה שבתחילת השנה התקיימה ‏מערכת בחירות, מעידה על האפקטיביות בפעילות נציב תלונות הציבור ועל רגישות הולכת וגוברת ‏גם מצד הגופים המשדרים. עם זאת, עלינו לבחון לעומקן את המגמות המתעוררות בחברה ‏הישראלית ולהכיר בהן: הדרישה המוצדקת מצד צופים לאובייקטיביות עיתונאית מלאה בשידורי ‏החדשות, ובכלל זה בבחירת הניסוחים של מגישים, פרשנים ואפילו הכותרות הכתובות. הציבור ‏אף מביע תרעומת באשר לאורך מהדורות החדשות וכלפי השינויים התכופים בשעות סיום ‏המהדורה ותחילת שידורי תכניות הפריים-טיים, שלעתים השתנו מיום ליום. נקודה נוספת שעלינו ‏להתייחס אליה היא הדרישה המוצדקת לפקח על השפה והתכנים המשודרים בתכניות ‏המציאות, ובכלל זה תכנים פוגעניים כלפי נשים, מיעוטים, להט"בים וקבוצות אחרות בחברה ‏הישראלית. אני קוראת לציבור להמשיך ולפנות לנציב תלונות הציבור של הרשות השנייה."‏

ניר שוויקי, מנכ"ל בפועל הרשות השנייה: מהדוח עולה כי הציבור מעוניין בתכנים ופרסומות "נקיים" שאינם פוגעניים ובחדשות אובייקטיביות.
נציבות התלונות מהווה זרוע נוספת של הרשות לקשר עם ציבור הצופים והמאזינים ואנו מייחסים חשיבות רבה לתלונות המגיעות לפתחנו ורואים בכך כלי פיקוח נוסף.
הרשות השנייה תמשיך לפקח על שידורי הטלוויזיה המסחרית ועל שידורי הרדיו האזורי על מנת להבטיח תכנים איכותיים, אובייקטיבים ומאוזנים.
ברצוני להודות לנציב תלונות הציבור על הטיפול המקצועי והיסודי בתלונות הציבור ואני קורא לציבור להמשיך ולפנות לרשות השנייה ולנציב תלונות הציבור בכל נושא ובכל מקרה בו הוא חש פגוע מהתכנים המשודרים באשר הם.

 

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה