עידוד היצירה
הפקות הרשות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים


השבוע באוויר
הרשות רואה בעידוד היצירה המקומית בישראל ערך תרבותי-לאומי רב חשיבות, ולפיכך קבעה לעצמה את קידומו של שוק היצירה הישראלי כאחת המטרות המרכזיות בפעילותה.

כללי התכניות
קובעים מכסות מינימום לשידור תכניות מהפקה מקומית, שמרביתן (לפחות 65%) חייבות להיות הפקות של גופים חיצוניים לבעלי הזיכיון. נוסף על כך, קבעה הרשות אמות מידה כספיות להשקעה בהפקות ("נאותות הפקה"), כדי לאפשר איכות תכניתית גבוהה והשקעה הולמת של כספים בשוק היצירה וההפקה המקומיים.
התכניות המשודרות במסגרת הפקות הרשות נבחרות במכרזים. קביעת נושאים בעלי עניין ציבורי במכרזים אלה והעמדת תקציבים נאותים לרשות הזוכים, מעניקים הזדמנות שווה גם לגופי הפקה קטנים וליוצרים עצמאיים. ליוצרים ניתנת האפשרות לפתח ולהביא למרקע תכנים שאינם זוכים לביטוי מספק בשידורים המסחריים. לא אחת, הפקות הרשות משמשות במה ראשונה ליצירות ביכורים של יוצרים צעירים בתחילת דרכם.

אמצעים נוספים לעידודם של היוצרים הם  קרנות, שאת חלקן ייסדה הרשות ואת חלקן היא מפעילה בשיתוף פעולה עם קרנות קיימות, וכן תמיכות ומענקים לפיתוח תסריטים ומלגות שהיא מעניקה לתלמידים בתחום הטלוויזיה והקולנוע.

 ארכיון הפקותמכרזים

  • עמוד זה מכיל מכרזים הנוגעים למדור עידוד היצירה. הגשת ההצעות תיעשה בהתאם להוראות המיוחדות המופיעות בכל אחד מן המכרזים.

קרנות ותמיכותפעילויות ואירועים

  • טקס הענקת פרסי האקדמיה בתחום הקולנוע
    5 סרטי הרשות השנייה מועמדים לפרס אופיר

  • פסטיבל קולנוע דרום 2013
    פסטיבל קולנוע דרום נותן במה לקולנוע ישראלי ולקולנוע בינלאומי ומתקיים השנה בין התאריכים 2 עד 6 ביוני 2013.