גופי שידור
ערוץ 2
ערוץ 10
15 שנה לרדיו האזורי
איך הכול התחיל?
ממקומי לעולמי
סקר 2011
פעילות הרשות
עידן + העתיד
רדיו אזורי
סיפורי ההקמה
הפצת שידורים בעבר

פעילות הרשות

 
?איך הכל התחיל ממקומי לעולמי סקר 2011 פעילות הרשות עידן +העתיד

פעילות תחום רדיו ברשות השנייה תחום רדיו ברשות השנייה אחראי על פעילותן הסדירה של 16 תחנות הרדיו האזורי הקיימות בישראל; 12 תחנות רדיו אזוריות המשדרות לקהל מובחן ומוגדר על פי מיקום גאוגרפי; 3 תחנות ייעודיות המשדרות לקהל סקטוריאלי (תחנה לקהל דתי, תחנה לקהל חרדי, תחנה לקהל ערבי). נוסף על כך, תחום רדיו מפקח על תחנת הרדיו "גלי ישראל", שמשדרת באזור יהודה ושומרון. לצורך הפיקוח על תחנת "גלי ישראל" הוקמה מועצת הרשות השנייה איו"ש מכוח צו אלוף פיקוד מרכז, הקובע את סמכותה ודרכי פעולתה של רשות זו. ביום 12.2.09 העניקה הרשות השנייה איו"ש לרדיו"ש בע"מ זיכיון לשידורי רדיו באזור יהודה ושומרון.
תחום רדיו מלווה את התחנות האזוריות בפעילותן, ואחראי, בין היתר, על אישור מוקדם ובדיקה של לוחות השידורים של כל התחנות בתחילת כל שנה אזרחית ועל בדיקת הדוחות השנתיים של התחנות. חלק נוסף וחשוב בעבודת תחום רדיו נוגע לפיקוח על התחנות – שידוריהן ותפקודן – בהתאם להוראות חוק הרשות השנייה, כללי הרשות וכתב הזיכיון, כל זאת במקביל למנגנוני פיקוח פנימיים-עצמיים שאותם התחייבה כל תחנה להפעיל.

התחום אף מטפל בפניות ובתלונות בנוגע לתחנות האזוריות ולשידוריהן, אשר מגיעות אליו ישירות, או דרך נציב תלונות הציבור ברשות השנייה. כל תלונה נבדקת לגופה טרם קבלת החלטה כיצד לטפל בה. מעת לעת, נדרש תחום זה לבצע גם פיקוח באמצעות האזנות יזומות לשידורי התחנות.
לצד זאת, תחום רדיו רואה עצמו כגורם שנועד לסייע לתחנות האזוריות להתפתח, להתחדש ולהשיג מטרות ויעדים חדשים, תוך שמירה על האינטרס הציבורי. בין שמדובר בליווי שוטף, פיקוח, סיוע או אתגרים חדשים העומדים בפני התחנות, תחום רדיו רואה חשיבות עליונה בקיום שיתוף פעולה הדדי עם התחנות, המושג בין היתר באמצעות החלפת דעות ועריכת שימועים בכתב ובעל פה.


רדיו א-שמס רדיו צפון רדיו קול רגע רדיו חיפה
רדיו תשעים רדיוס רדיו ECO99fm רדיו 103FM
רדיו תל אביב רדיו קול חי 91FM – רדיו לב המדינה רדיו דרום
קול הים האדום רדיו קול ברמה רדיו ירושלים החדש גלי ישראל
רדיו נאס