מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

בשנות פעילותה צברה הרשות השנייה בסיס נתונים ענף בתחום השידורים, שאותו היא מעמידה לרשות הציבור הרחב. במדור זה תוכלו למצוא מידע ארכיוני ועדכני במגוון תחומים: סקירות מקצועיות,חדשות תקשורת, דברי חקיקה, פסיקות וחוות דעת משפטיות, לוחות שידורים של ערוצים 2 ו-10, נתוני מדרוג, רשימת פרסומות ששודרו בשני הערוצים, מילון מקצועי ועוד....
חקיקה

חיפוש במאגר חקיקה
טקסט 
מיום חודש  שנה 
עד יום  חודש  שנה