מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הודעה לציבור שינויים בקליטת ערוץ 12 וערוץ 13

החל מתאריך 06.01.2022 יחולו השינויים הבאים: שידורי "רשת"(ערוץ 13) ו"קשת" (ערוץ 12) עוברים לאיכות תמונה HD

תקן השידור ישתנה ל-DVB-S2

תדר הקליטה החדש הינו MHz11047 מגהרץ

MODCOD 8PSK R2/3 Pilots ON ROF 20%

קיטוב אופקי

 Symbol Rate –5M

במקלט הלווייני/טלוויזיה עם מקלט לווייני מובנה התומך תקן DVB-S2 ו- HD

יש לבצע סריקה אוטומטית או קביעה ידנית למציאת מיקום הערוצים בתדר החדש.

הודעה זו מבטלת הודעות קודמות

 

פרטים נוספים במרכז המידע

בטלפון 9524*

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה