מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הפסקת הפצת שידוריו של ערוץ יהודי ישראלי (ערוץ 20) המשדר באפיק 14 על גבי מערך עידן+

הפסקת הפצת שידוריו של ערוץ יהודי ישראלי (ערוץ 20) המשדר באפיק 14 על גבי מערך עידן+

החל מיום 1.1.22 תופסק הפצת שידוריו של ערוץ יהודי ישראלי בע"מ (ערוץ 20) המשדר באפיק 14 על גבי מערך עידן+.

 

יובהר כי הערוץ ממשיך לשדר כרגיל וללא שינוי בשאר הפלטפורמות.

 

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה