מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

מכרז פומבי למתן שירותי ליסינג תפעולי - דחיית מועד הגשה

דחיית מועד הגשת מכרז הליסינג

לשימת ליבכם:

מועד הגשת המכרז למתן שירותי ליסינג נדחה  עד יום א’’ ה- 28/11/21 ב-12:00

אין שינוי מיתר תנאי המכרז

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה