מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הליך לקבלת הצעות לשדרוג מערכת CRM - הודעת עדכון

המועד להגשת הצעות בהליך שבנדון הוארך עד יום ג’ 19 באוקטובר 21 בשעה 12:00. אין שינוי מיתר תנאי ההליך.

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה