מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

דחייה במועד הגשת ההצעות למתן שירותי שדרוג למערכת CRM

הרשות השנייה מודיעה בזאת על דחייה במועד הגשת ההצעות למתן שירותי שדרוג למערכת CRM. המועד החדש להגשה הינו: יום ג’ 5/10/21 בשעה 12:00.

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה