מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

שימוע – כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (תכניות ממומנות בטלוויזיה), התשפ"א-2021

מועצת הרשות השנייה החליטה לקיים שימוע בעניין הכללים שבנדון. רצ"ב נוסח הכללים המוצע.

מועצת הרשות השנייה החליטה לקיים שימוע בעניין הכללים שבנדון.

רצ"ב נוסח הכללים המוצע.

 

גורמים המעוניינים בכך מוזמנים להציג את עמדתם בנוגע לנוסח המוצע וזאת עד ליום 22.07.21 בשעה 14:00.

 

התייחסות בכתב ניתן להעביר למזכירות הלשכה המשפטית בדואר אלקטרוני rozi@rashut2.org.il או בפקס 02-6556296. יש לוודא טלפונית קבלה בטל’’ 02-6556226.

יובהר, כי אין באמור בפנייה זו כדי להגביל את שיקול דעתה של הרשות השנייה באשר לנושאים הכלולים בה.

קבצים להורדה
קובץ להורדה
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה