מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הארכת מועד שימוע – כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (תכניות ממומנות בטלוויזיה), התשפ"א-2021

הכללים נקבעים מכח סעיף 62ו’’ לחוק הרשות השנייה.
לאור בקשתכם הוחלט על הארכת המועד להגשת תגובות עד ליום 25.7.2021 בשעה 16:00.
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה