הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

שומרים על העברית

ראש השנה וראשים אחרים

מאת: ראומה יצחקיבמסכת ראש השנה א’ א, נאמר: "ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים , באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה... באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות, באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו".
מכאן אנו לומדים שיש ביהדות ארבעה ראשי שנים. ראש השנה הבא עלינו לטובה נקרא "יום הַכֶּסֶה" וגם "יום הדין" יום הַכֶּסֶה, רמז לכיסא הדין שהקב"ה יושב עליו ביום זה וגם לכיסוי הירח, כי כל המועדים נחגגים כשהירח מלא או קרוב למילואו, ואילו ראש השנה חל בתחילת החודש, כשהירח מכוסה. הוא מכונה יום הדין, כיוון שבראש השנה נכתב דינו של אדם וביום הכיפורים הוא נחתם.

הוא נקרא גם "יום תרועה", בספר במדבר כ"ט, א’ כתוב: "יום  תרועה יהיה לכם ",ומזה למדים שבראש השנה השנה מצווה לתקוע בשופר.

קודם לראש השנה חודש אלול שהוא חודש התשובה, החודש שבו עושה חשבון נפש כל אדם ואף הציבור כולו. גם בתקשורת מסכמים שנה, למשל ב"שידורי  קשת" חילקו את פרס "איש השנה" בתחומי החיים השונים, העיתונים הגדולים מכינים מוספים מאלפים, ובהם מסכמים את השנה שחלפה ואת לקחיה, ובראש השנה תשודר שוב  התכנית "זמן חג- ראש השנה", בסימן "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה". ברכת שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.מאמרים נוספים
1 2 3
הבא