הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
דוחות הרשות
דוחות הנציב
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

דוחות

דוח הרשות השנייה לשנת 2005

דוח מסכם של פעילות הרשות לשנת 2005.

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה (5.69 M.B)
דוח הרשות - דבר הזכיין (1.12 M.B)
דוח הרשות - הקדמות (1.83 M.B)
דוח הרשות - ערוץ 2 (971 K.B)
דוח הרשות - ערוץ 10 (727 K.B)
דוח הרשות - רדיו אזורי (385 K.B)
דוח הרשות - תחום טלוויזיה כללי (481 K.B)
מדיניות ופעילות פנים (1.83 M.B)
דוח שנתי 2004
דוח הרשות השנייה לשנת 2004

דוח מסכם של פעילות הרשות לשנת 2004.

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה (M.B 3.4)
דוח הרשות - פרק טלוויזיה (0.3 M.B)
דוח הרשות - ערוץ 2 (M.B 0.6)
דוח הרשות - ערוץ 10 (M.B 0.2)
דוח הרשות - פרק רדיו (M.B 0.3)
דוח הרשות - פרק פעילות ומדיניות פנים (4.4 M.B)
דוח הרשות - דבר הזכיינים (M.B 1)
דוח הרשות - דברי פתיחה (M.B 0.3)
דוח הרשות השנייה 2003
דוח הרשות השנייה לשנת 2003
דוח מסכם של פעילות הרשות לשנת 2003.
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה (M.B 4.4)
דוח הרשות - פרק טלוויזיה (M.B 1.5)
דוח הרשות - פרק רדיו (M.B 0.8)
דוח הרשות - פרק פעילות ומדיניות פנים (M.B 1)
דוח הרשות - דבר הזכיינים (M.B 1)
דוח הרשות השנייה לשנת 2002
דוח הרשות השנייה לשנת 2002
דוח מסכם של פעילות הרשות השנייה לשנת 2002.
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה (M.B 2.1)
דוח הרשות - פרק טלוויזיה (0.7 M.B)
דוח הרשות - פרק רדיו (M.B 0.3)
דוח הרשות - פרקים: כספים, פעילות משפטית, פניות ציבור ויחסי ציבור, אתר הרשות, חוק חופש המידע, ביקורת פנים, נציב תלונות הציבור (M.B 0.2)
דוח הרשות - דבר הזכיינים (M.B 0.8)
נספח לדוח הרשות השנייה לשנת 2001 (כספים)
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - נספח
תוצאות קודמות
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
הבא