מאגר מידע
חקיקה
חוקים
מדריכים
תקנות
כללים
מעבר לרישיונות
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חקיקה

חיפוש במאגר חקיקה ופסיקה
טקסט:
מ:
יום  חודש  שנה 
עד:
יום  חודש  שנה 

  מדריכים
 • כללים חדשים ומתוקנים, כפי שפורסמו במכרז למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 

  הקובץ מכיל את הכללים הבאים:

  1.  כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס"ה – 2004      

  2.  כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (נטילת זמני שידור), התשס"ה –  2004

  3.  כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (ערבויות בעל זיכיון) (תיקון), התשס"ה –  2004.

 • הסדרת מכסות התוכן על פי מכרז ערוץ 2: חוברת הבהרות 

  חוברת הסבר והבהרה ל"כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל הזיכיו), התשס"ה 2004", כפי שפורסמו במכרז למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2.

 • מדריך האתיקה בפרסומות - יוני 2005 

  הרשות השנייה, איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים השלימו את גיבושו של מדריך מוסכם בנושא אתיקה בפרסומות, במסגרת ועדת האתיקה שמינתה הרשות בהשתתפות נציגי ציבור ונציגי איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים. מדריך זה הובא לאחר אישורו בוועדה (נציגי הציבור ונציגי איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים) בפני מועצת הרשות השנייה ואושר על ידה. המדריך אומץ על ידי איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים.

 • הסכם העקרונות לשת"פ בין הרשות השנייה לבין איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים 
 • המלצות ועדת האתיקה בפרסומות בנושא תוכן שיווקי 

  הוועדה, בראשותו של פרופ’ אסא כשר, יצרה רשימה של עשרת השיקולים האמורים לעמוד ביסוד ההכרעות בין המותר לבין האסור בשילוב תוכן שיווקי בתוכניות, נוסף על החובות לנהוג על פי הדין וכללי האתיקה של הפרסומות, החל בשיקולי זכות הפרט לדעת ורצון הפרט ליהנות מיצירות תרבותיות איכותיות וכלה בהסדר הכלכלי שביסוד הערוצים שבפיקוח הרשות השנייה.
  זהו הנוסח הסופי, הרשמי של הוועדה. הרשות השנייה אינה אחראית לכל נוסח אחר.

 • מדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו, מהדורה שנייה – 1995 
1