גופי שידור
ערוץ 2
ערוץ 10
15 שנה לרדיו האזורי
רדיו אזורי
סיפורי ההקמה
הקמת ערוץ 2
הקמת ערוץ 10
הקמת הרדיו האזורי
הפצת שידורים בעבר

הקמת ערוץ 10

במרס 2000 פורסם תיקון לחוק הרשות השנייה, שבישר את הקמתו של ערוץ מסחרי נוסף במדינת ישראל, ערוץ 10, שישדרו בו שני זכיינים. הזכיין "ישראל 10" החל לשדר ב-28 בינואר 2002 (ט"ו בשבט תשס"ב) שבעה ימים, בשל עיכוב בהיערכותו של הזכיין השני, "שידורי עדן". ב-1 ביולי 2002 אישרה מועצת הרשות מיזוג בין שתי הקבוצות שזכו במכרז: "ישראל 10" ו"שידורי עדן", בכפוף לכמה תנאים. מ-21 באוגוסט 2002 מפעיל את ערוץ 10 זכיין אחד, וחברת חדשות הממומנת על ידי הזכיין.

באפריל 2003 נכנס הערוץ להקפאת הליכים עקב קשיים כלכליים והכנסות נמוכות בהשוואה לציפיות. בתקופה זו תוקן חוק הרשות השנייה כך שהופחתו מחויבויות הערוץ (בהשקעה ובתוכן) וכן נמחקו מחויבויותיו בשנתיים הראשונות לשידוריו. למרות הקשיים הרבים שבהם נתקל הערוץ ניסו קברניטיו למצבו כערוץ מרכזי וניכרו ניצני התאוששות. תכניות מקור איכותיות וייחודיות החלו משודרות, לצד תכניות רכש איכותיות. הערוץ יצא מהקפאת ההליכים בתאריך 14 במרס 2004 לאחר גיבושו של הסדר נושים וכניסת משקיעים חדשים (לאודר ובן צבי). בעלי המניות חידשו את הזרמת הכספים להשקעה בתכנים והערוץ החל בניסיון למצב עצמו מחדש כערוץ מרכזי וליצור לעצמו קהל צופים נאמן.

בשנת 2006 בזמן נקודת בדיקה, מחצית תקופת הזיכיון, נמצא כי הערוץ לא עמד במחויבויותיו והוחלט, באמצעות שינוי חקיקתי, על דחיית תקופת הבדיקה ל-2007. באוגוסט 2007 הוקמה ועדת תורג’מן, אשר המליצה על תיקון חוק הרשות השנייה זאת על מנת לפרוס את חובותיו המצטברים של הערוץ מעבר לתקופת הזיכיון הראשונה. הוועדה הגישה המלצותיה למועצת הרשות השנייה ביוני 2008 וזו אישרה ההמלצות, אך שינויי החקיקה לא קודמו ע"י הממשלה והיוזמה הוקפאה. בסוף שנת 2008 פנתה "ישראל 10" בבקשה להאריך את זיכיונה בשנתיים נוספות. על רקע אי-עמידה במחויבויות וצבירת חובות עבר נקבע כי לא ניתן להאריך את זיכיון הקבוצה ויש לצאת למכרז. "ישראל 10" החלה במשא ומתן אינטנסיבי עם כלל הגופים הרלוונטיים במטרה להשיג הסדר אשר יאפשר לה להמשיך לשדר תוך שמנהליה מתחייבים לעמוד בכל דרישות המכרז והחוק.

בספטמבר 2009 הודיע מנכ"ל הרשות השנייה כי מוצו כל התהליכים מול ישראל 10 וכי לא ניתן להגיע להסדר לגבי מחויבויותיה. בעקבות חוות דעת זו, הודיעה מועצת הרשות השנייה כי היא עומדת לפרסם מכרז לערוץ 10. בישיבת ועדת הכלכלה ביום ב’, 26 באוקטובר 2009, הודיע שר התקשורת כי לאחר החלטה זו הממשלה מקדמת שינוי חקיקה מואץ על מנת למצוא פתרון לבעיית "ישראל 10". במקביל הוגשה גם הצעת חוק פרטית המקודמת במקביל.

בינואר 2010 תוקן חוק הרשות השנייה והוארך זכיונה של "ישראל 10" לשנתיים נוספות עד ינואר 2012. הארכת הזכיון נעשתה במסגרת תנאים שנקבעו ופורטו בחוק, לפיהם על הזכיין להשלים את החוסרים שצבר בהוצאות על תוכן במהלך שנות הזיכיון ואת החוסרים בתשלום דמי זיכיון ותמלוגים. בענף הטלוויזיה יש תקווה וציפייה שהמשך שידורי הערוץ יהיו איכותיים ומוצלחים.