הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

הרשות השנייה מסדירה את שוק התקשורת המסחרית בדרך של הענקת זיכיונות ורישיונות לגופי שידור, קביעת כללים והנחיות לפעילותם של בעלי הזיכיון בטלוויזיה וברדיו ובקרה על ביצועיהם.
מכרזים

שומרים על עברית

 מאמרים אחרונים:

טיפול בפרסומות

חיפוש במאגר פרסומות שהוסדרו
התשדיר
מתאריך
עד
סיבת הטיפול
הגורם המשדר