הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

במדור זה מופיעות החלטות מועצת הרשות השנייה, כפי שהתקבלו בישיבות מליאת המועצה וועדותיה במהלך הקדנציה הנוכחית והקדנציה הקודמת. המדור מציג את ההחלטות המאושרות שהתקבלו בישיבות וכן מאפשר לערוך חיפוש במאגר ההחלטות בהתאם לשדות המוגדרים.

כגוף ציבורי המחויב לייצוג האינטרס הציבורי במובנו הרחב ביותר, המועצה מדגישה את עקרון השקיפות ומפרסמת לידיעת הציבור הרחב את החלטותיה במלואן. במקרים חריגים (מטעמים של סודות מסחריים, צנעת הפרט וכד’) הושמטו החלטות או קטעים מתוך החלטות, והדבר מצוין בגוף ההחלטה.

מקרא: ישיבת מועצה ישיבת ועדה
חיפוש במאגר החלטות מועצת הרשות וועדותיה
כהונה :
גוף מחליט:
מס' ישיבת
המועצה:
מ:
יום חודש  שנה 
עד:
יום חודש  שנה 
נושא:
מס' החלטה:
טקסט חופשי: